Familia, conflictele și rezolvarea lor

”Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri …” /Romani 12:17-19 /. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” /Ioan 16:33/

famconflictDouă instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica. Amândouă sunt sub asediul Diavolului și iadului încă din momentul apariției lor pe scena istoriei. Cel rău știe că dacă va reuși să destabilizeze familiile creștine va crea haos și în biserică. Așa că … ATENȚIE! Suntem în război cu puterile întunerecului, atât în familie, cât și în biserică. ”Conflictele sunt o violare a legii lui Dumnezeu, o deraiere de la linia trasată de El” scrie Pastorul Petru Popovici în cartea ”Colțul de rai.” Problemele din familie nerezolvate în timp util  generează lacrimi, răni, mult rău și în final se ajunge la destrămarea căminului prin divorț. Deoarece familiile creștine sunt asaltate nonstop de arsenalul iadului, subiectul acesta este unul vast și nu poate fi epuizat într-o meditațe ca cea de față.  O să privim din nou în Scriptură și o să creionăm doar câteva adevăruri despre problemele care generează conflictele în cămin.


Read more...

Familia, întrebări pentru părinți și copii

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – . “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”  Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.” /Ef.6:1-4/

blessedfamScopul lui Dumnezeu în creație a fost și acela ca prin familie să se perpetueze rasa umană.”Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l …”/Gen. 1:28/Familia este chemată să aducă pe lume copii și prin nașterea de copii soțul și soția să devină părinți. Copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru părinți și sunt destinați să ducă mai departe lucrarea pe care El a început-o cu noi. Ei reprezintă moștenirea pe care o lăsăm generațiilor ce vin după noi. Prin ei transmitem visurile, valorile și viziunea noastră celor care ne urmează. Așadar, este foarte important să înțelegem menirea și rostul nostru ca părinți și care este planul Creatorului pentru noi și familiile noastre aici pe pământ. Privind în DEX definitia dată părinților este destul de clară:  ”părinți,1. Tata și mama. Fiecare din cei doi părinți. Strămoși, străbuni. 2. Bărbat considerat în raport cu copiii săi; tată. (Fig.) Îndrumător, călăuzitor, protector spiritual.” Dar vă invit să mergem din nou la ”Manualul Creatorului” și să descifrăm împreună detaliile despre adevărata identitate a părinților și copiilor și să răspundem la 3 întrebări decisive pentru ”funcționarea” corectă a familiei.


Read more...

Familia, valorile care i-au fost încredințate

 

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.”/Prov.19:14/;”Fiii sunt o moştenire de la Domnul” /Ps.127:3/ ”Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?”/1Cor. 4:7/

famvalincredintCând Dumnezeu a creat familia, El a dorit ca această instituție să fie ambasada Lui pe pământ. De aceea a imprimat în ființa omului ”chipul și asemănarea Lui” și i-a încredințat  valori care să le folosească pentru a avea o viață decentă și prosperă în care să-L reprezinte pe El. A pus la dispoziția familiei valori spirituale, valori materiale  și valori umane. A gândit proiectul căsniciei în așa fel, încât să nu lipsească nimic din ceea  este necesar ca o familie să aibă pentru a putea duce la îndeplinire mandatul pe care Domnul i l-a încredințat pe acest pământ. Tot ce a mai rămas din paradisul de altădată este doar ”colțul de rai” în care aceste valori să fie puse la lucru pentru a aduce slavă Celui Prea Înalt și fericire însoțită de binecuvântări pentru familie. Haideți să urmărim setul de valori pe care ni le-a încredințat Stăpânul și să încercăm să evaluăm viața de familie în lumina acestor lucruri.


Read more...

Familia, legile care o guvernează

22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; … 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. /Efeseni 5:22,25/

legi familiaCând Dumnezeu a întemeiat familia, El a stabilit  și cadrul în care să existe. Ca și  instituție, familia are nevoie de norme adecvate care să stabilească parametrii optimi ca aceasta să funcționeze normal. Cine cunoaște mai bine familia decât Cel care a adus-o în existență? Vă invit să privim în ”Manualul Creatorului” și să facem cunoștință cu legile care guvernează viața de familie.


Read more...

Familia, structura de rezistență

”Va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.” /Geneza 2:24/

rezistentaÎn meditația anterioară am realizat că familia este proiectul exclusiv al lui Dumnezeu. El a conceput viața de familie ca o construcție între un bărbat și o femeie pentru toată viața. Am avut harul să construiesc mai multe locașuri de închinare în ”vremea răposatului” și a trebuit plătit un preț pentru asta. Printre proiectele care ni s-au cerut a fost și cel cu structura de rezistență a construcției. Era foarte important ca edificiul care se ridică să prezinte garanție că nu se prăbușește și că asigură protecția oamenilor care se adună acolo. Una din construcții a fost o casă veche de 150 de ani. Ca să devină locaș de închinare a trebuit să construim stâlpi de rezistență, să consolidăm fundația și să turnăm plăci de susținere cu mult fier și beton. În final clădirea a ieșit o mini capodoperă pentru Domnul. Dacă în plan material lucrurile sunt foarte serioase, oare din punct de vedere spiritual cum ar trebui să fie?


Read more...

Familia, proiectul lui Dumnezeu

” Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” /Gen. 2:18/

proiectVă invit să mergem la cartea începuturilor. Filmul creației este fascinant, mai ales afirmația finală: Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.” /Gen.1:31/. Omul, capodopera creației a ajuns savant (”a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului” /Gen.2:20/) și stăpân peste creație. Era însă o problemă: ”pentru om, nu s-a găsit nici să un ajutor, care i se potrivească.” /Gen.2:20/. Cum rezolvă Dumnezeu această problemă? ”Inventează” familia! Pentru că toate ”erau foarte bune” trebuia și la acest nivel al creației să fie la fel. Haideți să urmărim ce face Cel Prea Înalt ca familia să fie fericită, împlinită și binecuvântată.


Read more...