Religia adevărată: Te leagă de semenul tău

“Şi cine este aproapele meu?” /Luca 10:29/.

“Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. /Luca 10:37/

semenÎntr-o lume ce plutește în derivă, fără direcție și scop precum și fără repere morale și spirituale absolute este tot mai greu să rămâi statornic în încredințarea pe care o ai. Atacurile celui rău sunt fără precedent și scopul lui este să-i încurce pe oameni și să-i abată de la calea lui Dumnezeu. Iată de ce întrebările lor cu privire la religia adevărată sunt legitime: ”Care este religia adevărată?”; ”La care biserică să merg pentru a găsi Calea?”; ”Pe cine să cred din moment ce toți spun că  dețin adevărul?” Continuăm dialogul Domnului Isus cu ”expertul” în teologie în jurul întrebării despre viața veșnică. Domnul Isus ”pasează” mingea în terenul adversarului și îl întreabă: “Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” /Luca 10:26/. Răspunsul este unul pe măsură. Interlocutorul Domnului Isus cunoaște foarte bine ”teoria” și răspunde că adevărata religie te leagă de Dumnezeu, /”Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău”- Luca 10:27/ așa cum am realizat deja în mesajul anterior. Dar nu te lasă suspendat pe verticală, ci te coboară pe pământ printre oameni: şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” /Luca 10:27/ continuă relatarea.  Nu Dumnezeu a inventat mănăstirile și schiturile. ”Nu Te rog să-i iei din lume” spune Domnul Isus la Ioan 17:15. Locul urmașilor Lui este în lume. Efectul relației cu Dumnezeu trebuie să se vadă în relațiile cu semenii. Cum se traduce acest mesaj pe înțelesul nostru? Cine este abilitat să dea răspunsul corect? Firește că singura autoritate spirituală este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ce spune ea? Dacă înțelegem  mesajul ei ceva se va schimba în bine în viața și familia noastră precum și în relațiile cu  cei din jurul nostru.


Read more...

Religia adevărată: Te leagă de Dumnezeu

“Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău,” /Luca 10:27/

“Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. /Luca 10:37/

religadevO preocupare fundamentală care marchează existența umană este cea referitoare la viața veșnică. Un ”învățător al Legii” (”doctor în teologie” – într-o traducere franceză) Îl provoacă pe Domnul Isus, întrebându-L: “Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” /Luca 10:25/. Întrebare foarte bună, adresată la timpul cel mai potrivit, Celei mai competente persoane care putea să lămurească lucrurile. Finalitatea unei religii adevărate este viața veșnică. Iată de ce întrebarea este repetată și astăzi de foarte multe ori. În slujirea de evanghelist am fost confruntat adesea cu această întrebare. Sunt atâtea religii:”Care este cea adevărată?”  întreabă oamenii sinceri. Sunt o mulțime de biserici: ”La  care biserică să merg ca să ajung în Cer?”  se interesează mulți. ”Toți spun că dețin adevărul; pe care să-i credem?” este îngrijorarea altora. Oamenii sunt încurcați și se pare că au dreptate. În amalgamul de religii și credințe pestrițe din zilele noastre răspunsul adevărat nu-l găsim la oameni, ci numai la Domnul și în Cuvântul Lui. Chiar El Îl trimite pe ”teologul” care L-a provocat la Scriptură, întrebându-l: “Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” Singura autoritatea spirituală în materie de credință este ”Biblia! Plus nimic, minus nimic!” Ceea ce Domnul Isus a spus atunci rămâne valabil pentru toate generațiile. Iată de ce, mă rog ca Dumnezeu să folosească  acest mesaj inspirat unui slujitor nevrednic ca să atingă cât mai multe inimi și să schimbe cât mai multe vieți. Rămâneți cu mine și haideți să urmărim în ”Pilda samariteanului milostiv” din Evanghelia după Luca 10:25-37 care sunt argumentele Scripturii folosite de Domnul Isus ca să definească religia adevărată și să dea o lecție celui care venise cu intenția  să-L ispitească și să-L ”pună la colț”.


Read more...

Familia, secretele biruinței

“… la nuntă a fost chemat şi Isus.” /Ioan 2:2/ 

famsecretAm văzut în meditațiile anterioare că familia creștină este sub asaltul puterilor întunerecului dar că ea este ”condamnată” să fie biruitoare prin Cel care a biruit moartea și este Capul ei, Domnul Isus Christos. În această meditație doresc să privim la felul în care putem să trăim ”pe culmi” și nu ”în vale” împreună, soți și soții, părinți și copii și să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. Cum este posibil ca într-o lume care se dezintegrează tot mai mult din punct de vedere moral să ai o familie binecuvântată și să trăiești în pace și armonie? Oare familia creștină este scutită de probleme și încercări? Nicidecum. Vă invit să mergem într-o vizită surpriză la prima nuntă descrisă în Noul Testament și să fim ”invitații din umbră” care urmăresc tot ce se întâmplă într-o familie în care criza a început chiar în ziua nunții. ”Nu mai au vin”/Ioan 2:3/ a fost anunțul care a speriat pe cei implicați în organizarea nunții. Vinul este simbolul bucuriei. Atât grecii, cât și latinii au avut un zeu al vinului și viei.  Uneori se întâmplă ca bucuria să se termine în familie chiar din ziua nunții. Criza nu ocolește pe nimeni. Ce este de făcut ca reputația familiei să rămână neștirbită și nimeni să nu sufere? Haideți să privim la câteva secrete care aduc biruința în familie și pe care Scriptura  ni le descoperă în descrierea nunții de la Cana din Galilea.


Read more...

Familia – perspectivă și succes

“Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”. /Iosua 24:15/

perspectivaTrăim vremuri în care asistăm la dezintegrarea rapidă a familiei și la un proces masiv de sodomizare a societății.  Care este perspectiva familiei creștine? Există vreun motiv de bucurie sau privim pesimiști și neputincioși la năruirea speranțelor legate de viitorul familiei? Creștinii sunt chemați să trăiască în biruință: să fie cap și nu coadă; deasupra și nu dedesubt; victorioși și nu victime. Se fac tot felul de clasamente ale succesului (pentru sportivi, artiști, politicieni, etc) dar n-am văzut nici un clasament cu cei mai de succes pocăiți. O familie de pocăiți este ”condamnată” să fie ”de succes” pentru că nu se poate altfel. ”Capul” ei este Cel ce a biruit moartea. Regele regilor și Domnul domnilor. Președintele președinților. Haideți să privim la câteva definiții ale cuvântului succes: a) ”Rezultat favorabil, obținut ca urmare a depunerii unui efort fizic sau intelectual; reușită; izbândă, victorie, răsunet.” /DEX/; b) ”Nivel sau poziție în ierarhia socială, onoare sau prestigiu pe scara societății.” /Wikipedia/. c) ”Să  împletești darurile care au fost puse în tine cu chemarea lui Dumnezeu pentru tine.” /Definiție creștină/. Fiecare definiție presupune o rețetă a succesului. Două verbe au creat două imperii. Verbul ”a avea” a generat imperiul lucrurilor materiale, iar verbul ”a fi” a creat imperiul lucrurilor spirituale. Unii ajung la succes prin ”a avea,” iar alții ajung staruri prin ”a fi.” Creștinii născuți din nou sunt ”sare și lumină” deoarece valorile la care se raportează și pe care își clădesc viața sunt total diferite de cele ale lumii în care trăiesc. Ei ajung la succes prin ceea ce este El. Dorința inimii mele pentru tine este să fii o persoană de succes și să ai o familie pe măsură. Te invit să deschidem împreună ”albumul familiei” și să descifrăm secretele și perspectiva unei familii de succes.


Read more...

Familia – conflictele și rezolvarea lor

”Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri …” /Romani 12:17-19 /. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” /Ioan 16:33/

famconflictDouă instituții a creat Dumnezeu: familia și biserica. Amândouă sunt sub asediul Diavolului și iadului încă din momentul apariției lor pe scena istoriei. Cel rău știe că dacă va reuși să destabilizeze familiile creștine va crea haos și în biserică. Așa că … ATENȚIE! Suntem în război cu puterile întunerecului, atât în familie, cât și în biserică. ”Conflictele sunt o violare a legii lui Dumnezeu, o deraiere de la linia trasată de El” scrie Pastorul Petru Popovici în cartea ”Colțul de rai.” Problemele din familie nerezolvate în timp util  generează lacrimi, răni, mult rău și în final se ajunge la destrămarea căminului prin divorț. Deoarece familiile creștine sunt asaltate nonstop de arsenalul iadului, subiectul acesta este unul vast și nu poate fi epuizat într-o meditațe ca cea de față.  O să privim din nou în Scriptură și o să creionăm doar câteva adevăruri despre problemele care generează conflictele în cămin.


Read more...

Familia, întrebări pentru părinți și copii

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – . “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”  Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.” /Ef.6:1-4/

blessedfamScopul lui Dumnezeu în creație a fost și acela ca prin familie să se perpetueze rasa umană.”Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l …”/Gen. 1:28/Familia este chemată să aducă pe lume copii și prin nașterea de copii soțul și soția să devină părinți. Copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru părinți și sunt destinați să ducă mai departe lucrarea pe care El a început-o cu noi. Ei reprezintă moștenirea pe care o lăsăm generațiilor ce vin după noi. Prin ei transmitem visurile, valorile și viziunea noastră celor care ne urmează. Așadar, este foarte important să înțelegem menirea și rostul nostru ca părinți și care este planul Creatorului pentru noi și familiile noastre aici pe pământ. Privind în DEX definitia dată părinților este destul de clară:  ”părinți,1. Tata și mama. Fiecare din cei doi părinți. Strămoși, străbuni. 2. Bărbat considerat în raport cu copiii săi; tată. (Fig.) Îndrumător, călăuzitor, protector spiritual.” Dar vă invit să mergem din nou la ”Manualul Creatorului” și să descifrăm împreună detaliile despre adevărata identitate a părinților și copiilor și să răspundem la 3 întrebări decisive pentru ”funcționarea” corectă a familiei.


Read more...