Este vreunul printre voi în suferinţă?

”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte  cântări de laudă!  Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:13-16)

“îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

Problema suferinței este veche ca și omul. A apărut în Eden după ce primul cuplu a cochetat cu Diavolul. Întrebările cu privire la suferință sunt la fel de vechi. Răspunsurile se lasă încă așteptate. Cum poate un Dumnezeu care afirmă că este dragoste să îngăduie ”tone” de suferință și durere? Este Biblia într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Tulburător! Oamenii încearcă să găsească rezolvare la aceste întrebări dar se pare că atunci când ajung la liman apar adâncimi neexplorate și trebuie luat totul de la capăt. Cred că cea mai autorizată Persoană să dea răspunsul corect la aceste frământări este Însuși Dumnezeu. Este absolut necesar să luăm în considerare și ”părerea” Lui în problema suferinței. El a conceput ființa umană și știe cel mai bine cum să ”repare” lucrurile atunci când acestea se strică. Sunt unul din cei care au trecut și trec prin suferință și am beneficiat din plin de ”asistența tehnică” a lui Dumnezeu. Cum poți să treci biruitor prin ”valea umbrelor morții?” Ce trebuie să faci ca să trăiești liniștit și plin de pace când diagnosticul este ”boală incurabilă,” iar medicul îți spune: ”nici o șansa?” Astăzi privim doar la una din fațetele acestei probleme și încercăm să înțelegem ce soluții are Creatorul pentru noi când ajungem în suferință. Este vreunul printre voi în suferință? (Durere fizică sau morală; DEX) – întreabă Stăpânul? Evident că da. Ce să facă?

1. Să cheme. Pe cine să cheme? Păi, pe cine cheamă oamenii când sunt în suferință? Ambulanța, Smurdul, Paramedics. Câteodată vracii, vindecătorii, vrăjitorii. Să cheme pe prezbiterii bisericii spune Cuvântul lui Dumnezeu (Iacov 5:14). Dar ei nu sunt medici! Nu! Ei sunt slujitorii MEDICULUI! Ei te prezintă la Cel care a spus: ”Eu sunt Domnul, care te vindecă.” (Exod 15:26). Trist că pocăiții cu Biblia în mână nu înțeleg acest lucru. Am ținut studiu biblic pe această temă dar foarte puțini au procedat așa. Da! Am fost chemat la mulți bolnavi. Dar numai după ce medicii au dat verdictul că nu se mai poate face nimic. Atunci a fost bun și Dumnezeu. ”Roata de rezervă de la mașină…!” Chiar și atunci, El este bun și intervine. Dacă n-ai fost sau nu ești în suferință, dă slavă Lui! Dar când întristarea și durerea ajung și la tine fă așa cum spune Scriptura: caută-L mai întâi pe Domnul, chemând slujitorii Lui. Apoi, așteaptă să vezi unde duce El lucrurile. Nu poate fi decât bine.

2. Să mărturisească. Se pare că acest segment trebuie cel mai bine înțeles în problema suferinței. Mărturisirea stării lăuntrice, a lucrurilor care au produs ”deranjul” în ființa ta. Tu trebuie să le ști cel mai bine și să ai curajul să le împărtășești cu persoana care a fost afectată și cu un slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Unul care le duce cu sine în mormânt după ce i le spune lui Dumnezeu. Așa pretinde Stăpânul în Cuvântul Lui: Mărturisiţi-vă unii altora păcatele” (Iacov 5:16). Nu poți să sari peste această cerere. În tine locuiesc două persoane: una fizică și una spirituală. Ca să fie lucrurile în regulă în trupul tău este nevoie ca mai înainte ele să fie rezolvate în spiritul tău. Când ”la centru” totul este în regulă, trupul se aliniază. Au trecut 22 de ani de când am fost în vizită în Australia. Acolo am fost invitat să stau de vorbă cu o persoană de vreo treizeci și ceva de ani, căsătorit și cu copii. Suferea de cancer. L-am rugat să mărturisească și ne-am rugat, apoi am plecat. Câteva zile totul a fost bine dar crizele au revenit. Am fost chemat din nou. L-am întrebat:”Ce n-ai mărturisit? Spune tot ce te apasă!” Iar el a început și mi-a spus totul, mult mai mult decât prima dată. Ne-am rugat din nou după ce i-am făcut ungerea și… duminică a venit cu soția și copiii împreună la biserică. Fără să mai aibă dureri și crize. Când el a mărturisit totul, Dumnezeu a făcut totul! Aleluiaaaaaaaaa!

3. Să-l ungă cu untdelemn. Untdelemnul nu are puteri miraculoase; el era pus pe răni în vechime și era simbolul prezenței Duhului lui Dumnezeu. Are aplicație atât pentru trup cât și pentru suflet. Acceptând ungerea tu mărturisești fără cuvinte că crezi în Domnul care te vindecă. La Golgota Domnul Isus a luat păcatele noastre dar și neputințele noastre: ”prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5). Ungerea este semnul exterior al credinței în vindecarea divină.

4. Să se roage. ”Rugăciunea este puterea ce pune în mișcare mâna care conduce Universul” spunea un mare om al rugăciunii. Rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” este pretenția lui Dumnezeu din Iacov 5:16. Rugăciunea ”transferă” neputința noastră în mâna Lui atotputernică. Aici se termină partea noastră și începe partea Lui. Cele de mai sus reprezintă lucrurile care Dumnezeu ni le cere nouă să la facem. Dacă le împlinim așa cum trebuie, Dumnezeu nu se lasă dator. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat…” (Iacov 6:17). Acesta-i secretul biruinței. Un autor anonim explică faptul că: ”Rugăciunea unui om a cărui inimă este în ordine cu Dumnezeu face minuni.” Astăzi – ca întotdeauna – Dumnezeu caută oameni care să stea în spărtură: oameni ai rugăciunii.

Cum răspunde Dumnezeu la cele de mai sus? Într-unul din modurile următoare: 1) Te vindecă pe loc. 2) Îngăduie să ajungi pe mâna medicilor. Să vadă și ei măreția Domnului. 3) Îți spune ca lui Pavel: ”Harul meu îți este de-ajuns.” 4) Hotărăște să te cheme acasă.

Nu ne-am propus o dezbatere teologică asupra suferinței dar lansăm provocarea pentru toți cei care trec prin suferință să aibă curajul să vină mai întâi la Domnul. Dar în felul în care El a conceput acest lucru. Este Dumnezeul minunilor și încă stă pe tron. Singurul ”specialist în imposibil” te așteaptă să vii. Ai curaj! A purtat pe umerii Săi povara lumii. El poate lua chiar acum și povara ta!

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată că în Tine avem mișcarea, viața și ființa. Din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Prin Domnul Isus ne acorzi șansa să-Ți prezentăm toate nevoile noastre și să strigăm la Tine după ajutor. Dă-ne ajutor în suferință și izbăvește-ne din necazuri. Apoi ajută-ne să te lăudăm și să te înălţăm ca Domn și Dumnezeu. Amin!


Leave a Reply

^