Este vreunul printre voi în suferinţă?

”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte  cântări de laudă!  Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:13-16)

“îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

Problema suferinței este veche ca și omul. A apărut în Eden după ce primul cuplu a cochetat cu Diavolul. Întrebările cu privire la suferință sunt la fel de vechi. Răspunsurile se lasă încă așteptate. Cum poate un Dumnezeu care afirmă că este dragoste să îngăduie ”tone” de suferință și durere? Este Biblia într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Tulburător! Oamenii încearcă să găsească rezolvare la aceste întrebări dar se pare că atunci când ajung la liman apar adâncimi neexplorate și trebuie luat totul de la capăt. Cred că cea mai autorizată Persoană să dea răspunsul corect la aceste frământări este Însuși Dumnezeu. Este absolut necesar să luăm în considerare și ”părerea” Lui în problema suferinței. Read more…Până nu se întoarce țărâna în pământ

7. “ …  până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” (Ecl.12:7)

27. “ … oamenilor le este rânduit să moară …” (Evrei 9:27)

22. “Cu vremea săracul a murit … a murit şi bogatul … ” (Luca 16:22) 

taranaUltima armă pe care Diavolul o folosește să terorizeze oamenii este teama de moarte. Totul este bine până când se ajunge la acest subiect. Oamenilor nu le place să discute despre sfârșitul vieții lor. Gândul morții alungă liniștea și pacea și aduce tulburare și spaimă. Există diferite filozofii de viață care încearcă să explice cum trebuie să se comporte omul în fața morții. O armată de capelani și consilieri sunt angajați să pregătească ființa umană pentru momentele finale ale existenței pământești. Studii și experiențe științifice au dovedit că există cel puțin două feluri de comportament în fața morții: oameni care sunt îngroziți și care nu vor să plece de pe pământ și oameni care trăiesc în liniște până la capăt și sfârșesc viața cântând și rugându-se. În imnologia creștină există o cântare care întreabă: ”Unde vei fi în veșnicii, tu ce de Domnul ești creat? /Unde vei fi în veșnicii, /El suflet viu Ți-a însuflat. /Răspunde azi, răspunde azi. /Unde vei fi în veșnicii?” Ce întrebare provocatoare pentru fiecare muritor. Oare poate cineva să răspundă cu adevărat la această întrebare? Există vreo posibilitate să știm ce se întâmplă cu noi dincolo de Iordanul morții? Cu certitudine, există. Cartea Cărților face lumină și aduce în scenă adevăruri extraordinare despre veșnicie. Dar, ATENȚIE! Ele trebuie cunoscute “… până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” (Ecl.12:7). Adică în timpul pe care Creatorul l-a îngăduit să ne ducem existența noastră vremelnică. Oare ce ar trebui să înțelegem ca să avem liniște și pace în clipa plecării noastre de pe acest pământ? Read more…^