June 2023

John Balizou – Luca 24 36 49

Luca 24:36-49  36. Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”37. Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.38. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?39. Uitaţi-vă la mâinile şi […]John Balizou – Evrei 11:7

Evrei 11:7 7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.April 2023

Steve Froehlich – Sinning and Seeing

Ioan capitolul 9  1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”3. Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.4. […]February 2023

Nelu Stir – Trezirea spirituala

2 Imparati 23:1-15 Împăratul Iosia a strâns la el pe toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului.2. Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu toţi bărbaţii lui Iuda şi cu toţi locuitorii Ierusalimului, preoţii, prorocii şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din […]Sorin Badragan – Romani 15:13

Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!Adrian Balta – Semnele unei biserici sanatoase

Faptele Apostolior 2:42-47 NTR 42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.44. Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun;45. îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după […]Romica Iuga – Conectat prin intentii duhovnicesti

1 Petru 5:12-14 12. V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvan, pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja şi pentru a depune mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneţi în el!13. Cea din Babilon, aleasă împreună cu voi, vă salută şi, de asemenea, şi Marcu, fiul meu.14. Salutaţi-vă […]December 2022

Oti Bunaciu – Advent

 October 2022

Victor Saharnean – Samariteanca

Ioan 4:1-17 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.2. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape […]September 2022

Cornel Turcu – Ce faci cand esti in mare stramtorare?

1 Samuel 30:1-61. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul,2. după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră.3. […]

^