June 2024

Alex Stroie – Marcu 4:35-41

Marcu 4.35-41 35. În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.”36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, aşa […]Cornel Turcu – Autoritatea supremă a Domnului Isus peste duhurile necurate

Marcu 1:16-28 16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.17. Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”18. Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.19. A mers puţin […]February 2024

Adi Baltă – Caracterul și rolul prezbiterilor

1 Timotei 3.1-7 1. Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.”2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.3. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig […]June 2023

John Balizou – Luca 24 36 49

Luca 24:36-49  36. Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”37. Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.38. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?39. Uitaţi-vă la mâinile şi […]John Balizou – Evrei 11:7

Evrei 11:7 7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.April 2023

Steve Froehlich – Sinning and Seeing

Ioan capitolul 9  1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”3. Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.4. […]February 2023

Nelu Stir – Trezirea spirituala

2 Imparati 23:1-15 Împăratul Iosia a strâns la el pe toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului.2. Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu toţi bărbaţii lui Iuda şi cu toţi locuitorii Ierusalimului, preoţii, prorocii şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din […]Sorin Badragan – Romani 15:13

Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!Adrian Balta – Semnele unei biserici sanatoase

Faptele Apostolior 2:42-47 NTR 42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.44. Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun;45. îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după […]Romica Iuga – Conectat prin intentii duhovnicesti

1 Petru 5:12-14 12. V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvan, pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja şi pentru a depune mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneţi în el!13. Cea din Babilon, aleasă împreună cu voi, vă salută şi, de asemenea, şi Marcu, fiul meu.14. Salutaţi-vă […]December 2022

Oti Bunaciu – Advent

 October 2022

Victor Saharnean – Samariteanca

Ioan 4:1-17 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.2. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape […]September 2022

Cornel Turcu – Ce faci cand esti in mare stramtorare?

1 Samuel 30:1-61. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. Ei nimiciseră şi arseseră Ţiclagul,2. după ce luaseră prinşi pe femei şi pe toţi cei ce se aflau acolo, mici şi mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul şi plecaseră.3. […]August 2022

Dani Craciun – Urmandu-L pe Isus, provocari si binecuvantari

Marcu 10:28-3128. Petru a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”29. Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine şi pentru Evanghelie30. şi să nu primească acum, […]Sorin Badragan – Chemarea lui Dumnezeu la sfintenie

1 Corinteni 1:1-31. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor […]

^