Sep 5, 2021
Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
By: Guest
Marcu 10:17-31 NTR
17Tocmai când pornea la drum, a alergat la El un om care a căzut în genunchi înaintea Lui și L‑a întrebat:
– Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică?
18Isus i‑a zis:
– De ce Mă numești „bun“? Nimeni nu este bun, decât Unul: Dumnezeu. 19Cunoști poruncile: „Să nu ucizi“, „Să nu comiți adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“, „Să nu păgubești pe nimeni“, „Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta.“
20El I‑a spus:
– Învățătorule, pe toate acestea le‑am păzit încă din tinerețea mea.
21Uitându‑Se la el, Isus l‑a îndrăgit și i‑a zis:
– Îți lipsește un singur lucru: du‑te, vinde tot ce ai și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează‑Mă!
22Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat, pentru că avea multe averi.
23Isus a privit în jur și le‑a zis ucenicilor Săi:
– Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
24Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui.
Isus le‑a zis iarăși:
– Copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! 25Este mai ușor să treacă o cămilă prin gaura acului, decât să intre cel bogat în Împărăția lui Dumnezeu!
26Ei au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
– Atunci cine poate fi mântuit?
27Uitându‑Se la ei, Isus a zis:
– Este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
28Petru a început să‑I zică:
– Iată, noi am lăsat totul și Te‑am urmat.
29Isus a răspuns:
– Adevărat vă spun că nu este nimeni care să‑și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare de dragul Meu și de dragul Evangheliei 30și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și ogoare, împreună cu persecuții, iar în veacul care vine, viață veșnică. 31Dar mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Sep 5, 2021Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
  Sep 5, 2021
  Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
  By: Guest
  Marcu 10:17-31 NTR
  17Tocmai când pornea la drum, a alergat la El un om care a căzut în genunchi înaintea Lui și L‑a întrebat:
  – Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică?
  18Isus i‑a zis:
  – De ce Mă numești „bun“? Nimeni nu este bun, decât Unul: Dumnezeu. 19Cunoști poruncile: „Să nu ucizi“, „Să nu comiți adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“, „Să nu păgubești pe nimeni“, „Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta.“
  20El I‑a spus:
  – Învățătorule, pe toate acestea le‑am păzit încă din tinerețea mea.
  21Uitându‑Se la el, Isus l‑a îndrăgit și i‑a zis:
  – Îți lipsește un singur lucru: du‑te, vinde tot ce ai și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează‑Mă!
  22Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat, pentru că avea multe averi.
  23Isus a privit în jur și le‑a zis ucenicilor Săi:
  – Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
  24Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui.
  Isus le‑a zis iarăși:
  – Copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! 25Este mai ușor să treacă o cămilă prin gaura acului, decât să intre cel bogat în Împărăția lui Dumnezeu!
  26Ei au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
  – Atunci cine poate fi mântuit?
  27Uitându‑Se la ei, Isus a zis:
  – Este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
  28Petru a început să‑I zică:
  – Iată, noi am lăsat totul și Te‑am urmat.
  29Isus a răspuns:
  – Adevărat vă spun că nu este nimeni care să‑și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare de dragul Meu și de dragul Evangheliei 30și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și ogoare, împreună cu persecuții, iar în veacul care vine, viață veșnică. 31Dar mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi.
 • Sep 5, 2021Sorin Badragan – Superlativele din ziua rastignirii
  Sep 5, 2021
  Sorin Badragan – Superlativele din ziua rastignirii
  By: Guest
  Ioan 19:17-30 NTR
  L‑au luat deci pe Isus, 17iar El, ducându‑Și crucea, S‑a îndreptat spre locul numit „al Craniului“, care în ebraică se numește „Golgota“. 18L‑au răstignit acolo, iar împreună cu El au răstignit alți doi, unul într‑o parte și unul în cealaltă parte, cu Isus la mijloc. 19Pilat a scris și un titlu și l‑a pus pe cruce. Era scris: „Isus nazarineanul, Împăratul iudeilor.“ 20Mulți dintre iudei au citit acest titlu, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate. Era scris în ebraică, latină și greacă.
  21Atunci conducătorii preoților iudeilor i‑au zis lui Pilat:
  – Nu scrie „Împăratul iudeilor“, ci: „Acesta a zis: «Eu sunt Împăratul iudeilor!»“
  22Pilat a răspuns:
  – Ce‑am scris, am scris!
  23Când soldații L‑au răstignit pe Isus, I‑au luat hainele și le‑au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. De asemenea, I‑au luat și cămașa. Cămașa era fără nicio cusătură, fiind țesută dintr‑o singură bucată de sus până jos. 24Atunci și‑au zis unii altora: „Să n‑o sfâșiem, ci să alegem prin sorți a cui să fie!“ Aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice:
  „Și‑au împărțit hainele Mele între ei
  și au aruncat sorții pentru cămașa Mea.“
  Soldații sunt deci cei ce au făcut aceste lucruri.
  25Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soția lui Clopa – și Maria Magdalena. 26Când a văzut‑o Isus pe mama Lui și pe ucenicul pe care‑l iubea stând lângă ea, i‑a zis mamei Sale: „Femeie, iată‑l pe fiul tău!“ 27Apoi i‑a zis ucenicului: „Iat‑o pe mama ta!“ Și din ceasul acela ucenicul a luat‑o la el acasă.
  Moartea lui Isus
  (Mt. 27:45-56; Mc. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
  28După aceea, Isus, Care știa că acum totul s‑a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi‑e sete!“ 29Acolo era pus un vas plin cu oțet de vin. Au pus într‑o ramură de isop un burete plin cu vinul oțetit și I l‑au dus la gură. 30Când a primit vinul, Isus a zis: „S‑a sfârșit!“ Apoi Și‑a plecat capul și Și‑a dat duhul.
 • Jun 6, 2021Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  Jun 6, 2021
  Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  By: Guest
  Series: Iona
  Iona 4:1-4 NTR
  1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.
  2El s‑a rugat Domnului și a zis:
  – Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la a mai trimite nenorocirea. 3Iar acum, Doamne, Te rog, ia‑mi viața, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
  4 Domnul a răspuns:
  – Oare faci bine că te mânii?
 • Apr 18, 2021Jacob Brincovan – Chemat la viata sfanta
  Apr 18, 2021
  Jacob Brincovan – Chemat la viata sfanta
  By: Guest
  1 Petru 1:13-21 NTR
  13Prin urmare, încingeți‑vă coapsele minții voastre, fiind treji, puneți‑vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altădată, când trăiați în ignoranță, 15ci, așa cum Cel Ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt!“
  17Și dacă‑L numiți drept Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre, 18pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri, 19ci cu sângele prețios al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. 20El a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi, 21care, prin El, sunteți încrezători în Dumnezeu. El L‑a înviat dintre cei morți și I‑a dat slavă, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu.
 • Mar 21, 2021George Rosca – Cum sa-ti pastrezi sanatatea spirituala?
  Mar 21, 2021
  George Rosca – Cum sa-ti pastrezi sanatatea spirituala?
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 24:14-22 NTR
  14Și acum, temeți‑vă de Domnul și slujiți‑I cu integritate și cu credincioșie! Îndepărtați dumnezeii cărora le‑au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului! 15Iar dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți: fie dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, fie dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și familia mea vom sluji Domnului. 16Poporul a răspuns: – Departe de noi gândul să‑L părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei! 17Domnul, Dumnezeul nostru, este Cel Care ne‑a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robilor și a înfăptuit înaintea ochilor noștri aceste minuni mari. El ne‑a păzit de‑a lungul întregului drum pe care l‑am străbătut și printre toate popoarele pe unde am călătorit. 18Domnul a alungat dinaintea noastră toate popoarele, precum și pe amoriții care locuiau în țară. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. 19Iosua a zis poporului: – Voi nu veți fi în stare să‑I slujiți Domnului, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele. 20Căci dacă Îl veți părăsi pe Domnul și veți sluji dumnezeilor străini, El Se va întoarce împotriva voastră, vă va face rău și vă va mistui, după ce v‑a făcut bine. 21Poporul i‑a răspuns lui Iosua: – Nu, ci noi vom sluji Domnului. 22Iosua le‑a zis: – Voi înșivă sunteți martori împotriva voastră că ați ales să slujiți Domnului. Ei i‑au răspuns: – Suntem martori.
 • Mar 14, 2021Iosif Belea – Cristos, refugiul nostru
  Mar 14, 2021
  Iosif Belea – Cristos, refugiul nostru
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 20:1-3 NTR
  1Atunci Domnul i‑a vorbit lui Iosua, zicând: 2„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Alegeți‑vă cetățile de refugiu despre care v‑am vorbit prin Moise. 3Ele vor fi un loc de refugiu pentru ucigașul care va omorî fără voie o persoană (adică din greșeală) și care va vrea să scape de răzbunătorul sângelui.
 • Mar 7, 2021Daniel Chiu – Da-mi muntele acesta
  Mar 7, 2021
  Daniel Chiu – Da-mi muntele acesta
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 14:6-12 NTR
  6Fiii lui Iuda s‑au apropiat de Iosua la Ghilgal, iar Caleb, fiul chenizitului Iefune, i‑a zis: „Tu știi ce i‑a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și despre tine, pe când eram la Kadeș-Barnea. 7Eu aveam patruzeci de ani atunci când Moise, robul Domnului, m‑a trimis din Kadeș-Barnea ca să cercetez țara, iar eu i‑am adus vești potrivit cu ceea ce era în inima mea. 8Frații mei care se suiseră împreună cu mine au înmuiat inima poporului, însă eu L‑am urmat pe deplin pe Domnul, Dumnezeul meu. 9În acea zi, Moise mi‑a jurat, zicând: «Teritoriul pe care l‑ai străbătut cu piciorul tău va fi moștenirea ta și a urmașilor tăi pentru totdeauna, pentru că ai urmat pe deplin calea Domnului, Dumnezeul tău.» 10Acum, iată că Domnul m‑a ținut în viață așa cum a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani, de când Domnul i‑a spus aceste cuvinte lui Moise, pe vremea când Israel străbătea pustia și iată‑mă astăzi, în vârstă de optzeci și cinci de ani! 11Sunt la fel de puternic astăzi ca și în ziua în care Moise m‑a trimis și am tot atâta vigoare cât aveam atunci pentru a merge la luptă. 12Dă‑mi deci muntele acesta despre care a vorbit Domnul în ziua aceea! Căci tu însuți ai auzit încă de pe atunci că acolo trăiesc anachiții, iar cetățile sunt înalte și fortificate. Poate că Domnul va fi cu mine și îi voi alunga, așa cum a promis Domnul.“
 • Feb 28, 2021Sergiu Nichescu – Marturie
  Feb 28, 2021
  Sergiu Nichescu – Marturie
  By: Guest
 • Jan 31, 2021Petru Lascau – Triumful credintei
  Jan 31, 2021
  Petru Lascau – Triumful credintei
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 5:13-15 NTR
  13În timp ce era lângă Ierihon, Iosua și‑a ridicat ochii și s‑a uitat. Și iată că un Bărbat stătea înaintea lui, ținând în mână sabia scoasă din teacă. Iosua s‑a dus spre El și L‑a întrebat: – Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? 14El a răspuns: – Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului. Acum am venit! Iosua s‑a aruncat cu fața la pământ înaintea Lui, I s‑a închinat și L‑a întrebat: – Ce spune Stăpânul meu robului Său? 15Căpetenia oștirii Domnului i‑a răspuns lui Iosua: – Dă‑ți jos sandalele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut întocmai.
 • Jan 24, 2021Cristi Rata – Lucrari minunate
  Jan 24, 2021
  Cristi Rata – Lucrari minunate
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 3:1-5 NTR
  1Iosua s‑a sculat dis‑de‑dimineață și a pornit din Șitim împreună cu toți fiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au înnoptat acolo, înainte de a‑l traversa. 2După trei zile supraveghetorii au trecut prin mijlocul taberei 3și au poruncit poporului, zicând: „Când veți vedea Chivotul Legământului Domnului, Dumnezeul vostru, dus de preoții leviți, să plecați din locul în care sunteți și să‑l urmați. 4Dar între voi și el să fie o distanță de aproape două mii de coți. Să nu vă apropiați de el, ca să aflați astfel drumul pe care veți merge, căci nu ați mai trecut pe drumul acesta în trecut.“ 5Iosua a zis poporului: „Sfințiți‑vă, pentru că mâine Domnul va face lucrări minunate în mijlocul vostru!“
^