Jun 6, 2021
Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
By: Guest
Series: Iona
Iona 4:1-4 NTR
1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.
2El s‑a rugat Domnului și a zis:
– Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la a mai trimite nenorocirea. 3Iar acum, Doamne, Te rog, ia‑mi viața, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
4 Domnul a răspuns:
– Oare faci bine că te mânii?
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 6, 2021Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  Jun 6, 2021
  Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  By: Guest
  Series: Iona
  Iona 4:1-4 NTR
  1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.
  2El s‑a rugat Domnului și a zis:
  – Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la a mai trimite nenorocirea. 3Iar acum, Doamne, Te rog, ia‑mi viața, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
  4 Domnul a răspuns:
  – Oare faci bine că te mânii?
 • Apr 18, 2021Jacob Brincovan – Chemat la viata sfanta
  Apr 18, 2021
  Jacob Brincovan – Chemat la viata sfanta
  By: Guest
  1 Petru 1:13-21 NTR
  13Prin urmare, încingeți‑vă coapsele minții voastre, fiind treji, puneți‑vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altădată, când trăiați în ignoranță, 15ci, așa cum Cel Ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt!“
  17Și dacă‑L numiți drept Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre, 18pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri, 19ci cu sângele prețios al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. 20El a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi, 21care, prin El, sunteți încrezători în Dumnezeu. El L‑a înviat dintre cei morți și I‑a dat slavă, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu.
 • Mar 21, 2021George Rosca – Cum sa-ti pastrezi sanatatea spirituala?
  Mar 21, 2021
  George Rosca – Cum sa-ti pastrezi sanatatea spirituala?
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 24:14-22 NTR
  14Și acum, temeți‑vă de Domnul și slujiți‑I cu integritate și cu credincioșie! Îndepărtați dumnezeii cărora le‑au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului! 15Iar dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți: fie dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, fie dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și familia mea vom sluji Domnului. 16Poporul a răspuns: – Departe de noi gândul să‑L părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei! 17Domnul, Dumnezeul nostru, este Cel Care ne‑a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robilor și a înfăptuit înaintea ochilor noștri aceste minuni mari. El ne‑a păzit de‑a lungul întregului drum pe care l‑am străbătut și printre toate popoarele pe unde am călătorit. 18Domnul a alungat dinaintea noastră toate popoarele, precum și pe amoriții care locuiau în țară. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. 19Iosua a zis poporului: – Voi nu veți fi în stare să‑I slujiți Domnului, fiindcă El este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele. 20Căci dacă Îl veți părăsi pe Domnul și veți sluji dumnezeilor străini, El Se va întoarce împotriva voastră, vă va face rău și vă va mistui, după ce v‑a făcut bine. 21Poporul i‑a răspuns lui Iosua: – Nu, ci noi vom sluji Domnului. 22Iosua le‑a zis: – Voi înșivă sunteți martori împotriva voastră că ați ales să slujiți Domnului. Ei i‑au răspuns: – Suntem martori.
 • Mar 14, 2021Iosif Belea – Cristos, refugiul nostru
  Mar 14, 2021
  Iosif Belea – Cristos, refugiul nostru
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 20:1-3 NTR
  1Atunci Domnul i‑a vorbit lui Iosua, zicând: 2„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Alegeți‑vă cetățile de refugiu despre care v‑am vorbit prin Moise. 3Ele vor fi un loc de refugiu pentru ucigașul care va omorî fără voie o persoană (adică din greșeală) și care va vrea să scape de răzbunătorul sângelui.
 • Mar 7, 2021Daniel Chiu – Da-mi muntele acesta
  Mar 7, 2021
  Daniel Chiu – Da-mi muntele acesta
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 14:6-12 NTR
  6Fiii lui Iuda s‑au apropiat de Iosua la Ghilgal, iar Caleb, fiul chenizitului Iefune, i‑a zis: „Tu știi ce i‑a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și despre tine, pe când eram la Kadeș-Barnea. 7Eu aveam patruzeci de ani atunci când Moise, robul Domnului, m‑a trimis din Kadeș-Barnea ca să cercetez țara, iar eu i‑am adus vești potrivit cu ceea ce era în inima mea. 8Frații mei care se suiseră împreună cu mine au înmuiat inima poporului, însă eu L‑am urmat pe deplin pe Domnul, Dumnezeul meu. 9În acea zi, Moise mi‑a jurat, zicând: «Teritoriul pe care l‑ai străbătut cu piciorul tău va fi moștenirea ta și a urmașilor tăi pentru totdeauna, pentru că ai urmat pe deplin calea Domnului, Dumnezeul tău.» 10Acum, iată că Domnul m‑a ținut în viață așa cum a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani, de când Domnul i‑a spus aceste cuvinte lui Moise, pe vremea când Israel străbătea pustia și iată‑mă astăzi, în vârstă de optzeci și cinci de ani! 11Sunt la fel de puternic astăzi ca și în ziua în care Moise m‑a trimis și am tot atâta vigoare cât aveam atunci pentru a merge la luptă. 12Dă‑mi deci muntele acesta despre care a vorbit Domnul în ziua aceea! Căci tu însuți ai auzit încă de pe atunci că acolo trăiesc anachiții, iar cetățile sunt înalte și fortificate. Poate că Domnul va fi cu mine și îi voi alunga, așa cum a promis Domnul.“
 • Feb 28, 2021Sergiu Nichescu – Marturie
  Feb 28, 2021
  Sergiu Nichescu – Marturie
  By: Guest
 • Jan 31, 2021Petru Lascau – Triumful credintei
  Jan 31, 2021
  Petru Lascau – Triumful credintei
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 5:13-15 NTR
  13În timp ce era lângă Ierihon, Iosua și‑a ridicat ochii și s‑a uitat. Și iată că un Bărbat stătea înaintea lui, ținând în mână sabia scoasă din teacă. Iosua s‑a dus spre El și L‑a întrebat: – Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? 14El a răspuns: – Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului. Acum am venit! Iosua s‑a aruncat cu fața la pământ înaintea Lui, I s‑a închinat și L‑a întrebat: – Ce spune Stăpânul meu robului Său? 15Căpetenia oștirii Domnului i‑a răspuns lui Iosua: – Dă‑ți jos sandalele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut întocmai.
 • Jan 24, 2021Cristi Rata – Lucrari minunate
  Jan 24, 2021
  Cristi Rata – Lucrari minunate
  By: Guest
  Series: Indrazneste
  Iosua 3:1-5 NTR
  1Iosua s‑a sculat dis‑de‑dimineață și a pornit din Șitim împreună cu toți fiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au înnoptat acolo, înainte de a‑l traversa. 2După trei zile supraveghetorii au trecut prin mijlocul taberei 3și au poruncit poporului, zicând: „Când veți vedea Chivotul Legământului Domnului, Dumnezeul vostru, dus de preoții leviți, să plecați din locul în care sunteți și să‑l urmați. 4Dar între voi și el să fie o distanță de aproape două mii de coți. Să nu vă apropiați de el, ca să aflați astfel drumul pe care veți merge, căci nu ați mai trecut pe drumul acesta în trecut.“ 5Iosua a zis poporului: „Sfințiți‑vă, pentru că mâine Domnul va face lucrări minunate în mijlocul vostru!“
 • Aug 9, 2020Samuel Stan – Libertatea crestina
  Aug 9, 2020
  Samuel Stan – Libertatea crestina
  By: Guest
  1 Corinteni 10:23-32; 11:1
  23„Toate sunt îngăduite“, dar nu toate sunt de folos. „Toate sunt îngăduite“, dar nu toate zidesc. 24Nimeni să nu‑și caute binele propriu, ci binele altuia. 25Mâncați orice se vinde pe piața de carne, fără să cercetați ceva din cauza conștiinței, 26căci „al Domnului este pământul cu tot ce este pe el!“ 27Dacă cineva dintre necredincioși vă invită la masă și doriți să mergeți, să mâncați orice vi se pune înainte, fără să cercetați ceva din cauza conștiinței. 28Dar dacă cineva vă spune: „Acesta este un lucru jertfit idolilor!“, atunci să nu mâncați, din cauza celui care v‑a spus și a conștiinței. Căci „al Domnului este pământul cu tot ce este pe el“. 29Nu mă refer însă la conștiința voastră, ci a celuilalt. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? 30Dacă eu iau parte la masă cu mulțumire, de ce să fiu vorbit de rău din cauza unui lucru pentru care mulțumesc? 31Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, faceți toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu.
  1Fiți urmașii mei, tot așa cum și eu Îl urmez pe Cristos!
 • Dec 17, 2017Viorel Candrianu – Evanghelia oferita oamenilor intelepti
  Dec 17, 2017
  Viorel Candrianu – Evanghelia oferita oamenilor intelepti
  By: Guest
  Series: Predici
   
^