July 2024

Vali Simion – Isus și moraliștii religioși

Marcu 7:1-231. Fariseii şi câţiva cărturari, veniţi din Ierusalim, s-au adunat la Isus.2. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. –3. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.4. Şi când se întorc din piaţă, nu mănâncă […]June 2024

Mircea Moț – Marcu 6

Marcu 6:1-61. Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.2. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost […]Mircea Filip – Este Isus, Domnul casei tale?

Marcu 5.21-24 21. După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.22. Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui23. şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, […]Alex Stroie – Marcu 4:35-41

Marcu 4.35-41 35. În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.”36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, aşa […]Sami Crișan – Învățături surprinzătoare despre familie

Marcu 3:31-35 31. Atunci au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme.32. Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.”33. El a răspuns: „Cine este mama Mea şi fraţii Mei?”34. Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul […]Sami Crișan – Iertarea, minunea minunilor

Marcu 2.1-12 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.4. Fiindcă nu puteau […]Cornel Turcu – Autoritatea supremă a Domnului Isus peste duhurile necurate

Marcu 1:16-28 16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari.17. Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”18. Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.19. A mers puţin […]Vali Simion – Pregătirea Căii Domnului: Glasul din Pustie și Vestea Bună

Marcu 1:1-8, 14, 15 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.2. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…3. glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”,4. a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea […]

^