November 2023

Sami Crișan – Supremația lui Cristos

Coloseni 1:15-18 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.17. […]Sami Crișan – Victoria crucii

Coloseni 2:13-15 13. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.14. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.15. A dezbrăcat domniile […]October 2023

Sami Crișan – Înrădăcinat în unitate

Efeseni 2:11-22 11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi […]Sami Crișan – Iacov, fiul lui Alfeu

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar”   Marcu 3:16-19 16. Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;17. Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”;18. Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; […]Sami Crișan – Apostolul Tadeu

Din seria de mesaje “De la obișnuit la extraordinar” Ioan 14:21-26 21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, […]September 2023

Sami Crișan – Apostolul Matei

Matei 9:9-13 9. De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.10. Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi […]Sami Crișan – Brâul adevărului

Efeseni 6:13,1413. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihăniriiSami Crișan – Apostolul Natanael

Ioan 1:43-51 43. A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“44. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.45. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, […]August 2023

Sami Crișan – Apostolul Andrei

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar” Ioan 1:35-40 35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.38. Isus S-a întors; şi, când i-a […]July 2023

Sami Crișan – Ce învățăm desprea alegerea celor doisprezece Apostoli?

Luca 6 12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe […]Sami Crișan – Războiul nevăzut

Efeseni 6:10-13 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.13. De […]June 2023

Sami Crișan – Biserica, poporul lui Dumnezeu

 Petru 2:9-109. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;10. pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul […]Sami Crișan – Biserica, mireasa lui Cristos

Apocalipsa 19:1-9 1. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor […]May 2023

Sami Crișan – Coborârea Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2:1-11 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.4. Şi toţi […]Sami Crișan – Eu sunt învierea și viața

Ioan 11:1-15  1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –2. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –3. Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe […]

^