January 2023

Sami Crisan – Conectat prin slujire

Galateni 5:13-15 13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.14. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”15. Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe […]December 2022

Cum poti sa experimentezi pacea Lui

Luca 10:1-14 1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se […]Sami Crisan – De ce a ales Dumnezeu, Betleemul?

Mica 5:2-52. „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”3. De aceea, îi va lăsa până la vremea când va naşte […]Sami Crisan – Paharul din gradina Ghetsimani

 November 2022

Sami Crisan – Innoit in multumirea meaSami Crisan – Marturia unui om multumitor

Filipeni 4:10-13 10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.12. […]Sami Crisan – De ce este rea invidia?

Daniel 6:1-5 1. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia;2. a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă.3. Daniel însă întrecea […]Sami Crisan – Rugaciunea care misca cerul

Daniel 9:1-31. „În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeilor,2. în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.3. Şi mi-am întors […]October 2022

Sami Crisan – Vindecarea mintii tulburate

1 Samuel 16:14 14. Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.Sami Crisan – Disciplina solitudinii

Matei 14:23 23. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.

^