Nov 22, 2020
Sami Crisan – Disciplina postului
Matei 9:14-15 NTR 
14Atunci ucenicii lui Ioan s‑au apropiat de El, zicând:
– De ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
15Isus le‑a răspuns:
– Oare pot jeli nuntașii cât timp mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Nov 22, 2020Sami Crisan – Disciplina postului
  Nov 22, 2020
  Sami Crisan – Disciplina postului
  Matei 9:14-15 NTR 
  14Atunci ucenicii lui Ioan s‑au apropiat de El, zicând:
  – De ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?
  15Isus le‑a răspuns:
  – Oare pot jeli nuntașii cât timp mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
 • Nov 8, 2020Sami Crisan – Mantuit sau inselat?
  Nov 8, 2020
  Sami Crisan – Mantuit sau inselat?
  Matei 7:21-24 NTR
  21Nu oricine‑Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu Care este în ceruri. 22Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n‑am profețit noi în Numele Tău? Și n‑am alungat noi demoni în Numele Tău? Și n‑am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v‑am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce lucrați fărădelegea!» 24De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face va fi asemănat cu un om înțelept, care și‑a construit casa pe stâncă.
 • Oct 18, 2020Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?
  Oct 18, 2020
  Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?
  Matei 4:1-11
  1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.
  3Atunci ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis:
  – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!
  4Însă Isus, răspunzând, a zis:
  – Este scris:
  „Omul nu trăiește doar cu pâine,
  ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“.
  5Atunci diavolul L‑a luat în sfânta cetate, L‑a pus să stea pe streașina Templului 6și I‑a zis:
  – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:
  „El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“
  și
  „Ei Te vor purta pe brațe,
  ca nu cumva să‑Ți lovești piciorul de vreo piatră.“
  7Isus i‑a spus:
  – De asemenea, este scris: „Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“
  8Din nou, diavolul L‑a luat pe un munte foarte înalt și I‑a arătat toate regatele lumii și slava lor.
  9Apoi I‑a zis:
  – Toate acestea Ți le voi da Ție dacă, aruncându‑Te la pământ, mi Te vei închina.
  10Atunci Isus i‑a zis:
  – Pleacă, Satan, căci este scris:
  „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
  și numai Lui să‑I slujești!“
  11Atunci diavolul a plecat de la El. Și iată că niște îngeri s‑au apropiat și Îi slujeau.
 • Oct 4, 2020Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?
  Oct 4, 2020
  Sami Crisan – Ce faci cu ce ti s-a incredintat?
  Matei 25:14-30 NTR
  14Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într‑o călătorie, și‑a chemat sclavii și le‑a încredințat averile lui. 15Unuia i‑a dat cinci talanți, altuia – doi, iar altuia – unul, fiecăruia după puterea lui; apoi a plecat. Imediat, 16cel ce primise cinci talanți s‑a dus și a făcut negustorie cu ei și a câștigat alți cinci. 17Tot așa, cel ce primise doi a câștigat și el alți doi. 18Dar cel ce primise unul s‑a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo argintul stăpânului său. 19După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să‑și încheie socotelile cu ei. 20Cel ce primise cinci talanți s‑a apropiat și a adus încă cinci talanți, zicând: „Stăpâne, mi‑ai încredințat cinci talanți. Iată, am mai câștigat încă cinci!“ 21Stăpânul lui i‑a zis: „Bine, sclav bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe! Intră în bucuria stăpânului tău!“ 22S‑a apropiat apoi și cel ce primise doi talanți și a zis: „Stăpâne, mi‑ai încredințat doi talanți. Iată, am mai câștigat doi!“ 23Stăpânul lui i‑a zis: „Bine, sclav bun și credincios! Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău!“ 24S‑a apropiat și cel ce primise un talant și a zis: „Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n‑ai semănat și aduni de unde n‑ai împrăștiat, 25așa că mi‑a fost teamă și m‑am dus să‑ți ascund talantul în pământ. Iată aici talantul tău!“ 26Stăpânul lui, răspunzând, i‑a zis: „Sclav rău și leneș! Ai știut că secer de unde n‑am semănat și că adun de unde n‑am împrăștiat? 27Atunci trebuia ca tu să‑mi fi pus arginții la zarafi, pentru ca, la întoarcere, să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. 28Așadar, luați‑i talantul și dați‑i‑l celui ce are zece talanți. 29Căci celui ce are, i se va da mai mult și va avea din belșug, însă de la cel ce n‑are, se va lua chiar și ce are. 30Iar pe sclavul acela nefolositor, alungați‑l în întunericul de afară! Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!“
 • Sep 20, 2020Sami Crisan – Ce trebuie sa stim despre darurile spirituale?
  Sep 20, 2020
  Sami Crisan – Ce trebuie sa stim despre darurile spirituale?
  1 Corinteni 14: 26-40
  "26Deci, ce este de făcut, fraților? Când vă adunați laolaltă și fiecare are un psalm, o învățătură, o descoperire, un îndemn în altă limbă, o traducere, să se facă toate pentru zidirea bisericii27Dacă cineva vorbește într‑o altă limbă, să fie doi sau cel mult trei și să vorbească fiecare pe rând, iar unul să traducă. 28Dacă însă nu este niciun translator, atunci să tacă în biserică și să‑și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. 29Să vorbească doi sau trei profeți, iar ceilalți să judece30Iar dacă altuia, care stă jos, i se dă o descoperire, primul să tacă. 31Căci toți puteți să profețiți, dar unul după altul, pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați. 32Duhurile profeților le sunt supuse profeților, 33fiindcă Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. La fel ca în toate bisericile sfinților, 34femeile să tacă în biserici, căci lor nu li se dă voie să vorbească, ci să fie supuse, așa cum spune și Legea. 35Dacă doresc să învețe ceva, să‑și întrebe soții acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. 36Ce? Cuvântul lui Dumnezeu a pornit de la voi? Sau numai până la voi a ajuns el?
  37Dacă cineva crede că este profet sau este înzestrat duhovnicește, să‑și dea seama că ceea ce vă scriu este o poruncă a Domnului. 38Dacă însă cineva nu recunoaște aceastanici el nu va fi recunoscut39Astfel, frații mei, râvniți după a profeți și nu împiedicați vorbirea în alte limbi. 40Însă toate să se facă așa cum se cuvine și în ordine."
 • Aug 16, 2020Sami Crisan – Ce spune Biblia despre darurile duhovnicesti?
  Aug 16, 2020
  Sami Crisan – Ce spune Biblia despre darurile duhovnicesti?
  1 Corinteni 12:1-7
  1Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. 2Voi știți că, atunci când erați dintre neamuri, erați ademeniți spre idolii cei muți, după cum erați călăuziți. 3De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune: „Isus să fie blestemat!“ și, de asemenea, nimeni nu poate să spună: „Isus este Domn!“ decât prin Duhul Sfânt. 4Există o diversitate de daruri, însă este Același Duh. 5Există o diversitate de slujiri, însă este Același Domn. 6Există o diversitate de lucrări, însă este Același Dumnezeu, Cel Care le înfăptuiește pe toate în toți. 7Și fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului pentru folosul tuturor.
 • Jul 19, 2020Sami Crisan – Cum sa invingem ispitele?
  Jul 19, 2020
  Sami Crisan – Cum sa invingem ispitele?
  1 Corinteni 10:1-4
  1Căci nu vreau să nu știți, fraților, că toți strămoșii noștri erau sub nor, toți au trecut prin mare, 2toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare, 3toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească 4și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr‑o Stâncă duhovnicească Ce venea după ei; iar Stânca era Cristos.
 • Jun 21, 2020Sami Crisan – Cum sa fii eficient in evanghelizarea personala?
  Jun 21, 2020
  Sami Crisan – Cum sa fii eficient in evanghelizarea personala?
  Series: Ancorat
  Coloseni 4:2-6
  2 Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire! 3 Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o uşă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din pricina căreia sunt închis, 4 ca s-o pot face cunoscută aşa cum trebuie. 5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind fiecare ocazie. 6 Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare[a], ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.
 • Jun 7, 2020Sami Crisan – Ce spune Biblia despre casatorie si celibat?
  Jun 7, 2020
  Sami Crisan – Ce spune Biblia despre casatorie si celibat?
  Series: Predici
  1 Corinteni 7:1-7
  1. Cu privire la lucrurile despre care mi-ati scris, eu cred ca este bine ca omul sa nu se atinga de femeie.
  2. Totusi, din pricina curviei, fiecare barbat sa-si aiba nevasta lui si fiecare femeie sa-si aiba barbatul ei.
  3. Barbatul sa-si implineasca fata de nevasta datoria de sot; si tot asa sa faca si nevasta fata de barbat.
  4. Nevasta nu este stapana pe trupul ei, ci barbatul. Tot astfel, nici barbatul nu este stapan peste trupul lui, ci nevasta.
  5. Sa nu va lipsiti unul pe altul de datoria de soti, decat doar prin buna invoiala, pentru un timp, ca sa va indeletniciti cu postul si cu rugaciunea; apoi sa va impreunati iarasi, ca sa nu va ispiteasca Satana, din pricina nestapanirii voastre.
  6. Lucrul acesta il spun ca o ingaduinta; nu fac din el o porunca.
  7. Eu as vrea ca toti oamenii sa fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul intr-un fel, altul intr-altul.
 • May 24, 2020Sami Crisan – Biserica, o comunitate a pacii
  May 24, 2020
  Sami Crisan – Biserica, o comunitate a pacii
  Series: Predici

  1 Corinteni 6:1-11

  1Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiţi și nu la sfinţi? 2Nu știţi că sfinţii vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 3Nu știţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? 4Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate și frate? 6Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? 8Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi și păgubiţi, și încă pe fraţi! 9Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11Și așa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.
^