Jul 18, 2021
Sami Crisan – Caracterul si soarta proorocilor mincinosi
2 Petru 2:17-22 NTR
17Aceștia sunt niște izvoare secate, niște cețuri duse de furtună. Pentru ei a fost păstrat întunericul beznă. 18Căci ei rostesc lăudăroșenii deșarte și îi momesc cu poftele firii și cu depravări pe cei ce tocmai au scăpat de oamenii care trăiesc în rătăcire. 19Le promit libertatea în timp ce ei înșiși sunt sclavi ai stricăciunii. Căci de ceea ce este învins cineva, de aceea este și înrobit. 20Într-adevăr, dacă, după ce au scăpat de murdăriile lumii prin cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Isus Cristos, aceștia se încurcă din nou în ele și sunt învinși, starea lor din urmă devine mai rea decât cea dintâi. 21Căci era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât să fi cunoscut‑o și apoi să se întoarcă de la porunca sfântă care le‑a fost încredințată. 22Ceea ce li s‑a întâmplat lor arată că este adevărat proverbul:
„Câinele se întoarce la voma lui“
și
„Scroafa, după ce este spălată, se tăvălește în noroi.“
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jul 18, 2021Sami Crisan – Caracterul si soarta proorocilor mincinosi
  Jul 18, 2021
  Sami Crisan – Caracterul si soarta proorocilor mincinosi
  2 Petru 2:17-22 NTR
  17Aceștia sunt niște izvoare secate, niște cețuri duse de furtună. Pentru ei a fost păstrat întunericul beznă. 18Căci ei rostesc lăudăroșenii deșarte și îi momesc cu poftele firii și cu depravări pe cei ce tocmai au scăpat de oamenii care trăiesc în rătăcire. 19Le promit libertatea în timp ce ei înșiși sunt sclavi ai stricăciunii. Căci de ceea ce este învins cineva, de aceea este și înrobit. 20Într-adevăr, dacă, după ce au scăpat de murdăriile lumii prin cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Isus Cristos, aceștia se încurcă din nou în ele și sunt învinși, starea lor din urmă devine mai rea decât cea dintâi. 21Căci era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât să fi cunoscut‑o și apoi să se întoarcă de la porunca sfântă care le‑a fost încredințată. 22Ceea ce li s‑a întâmplat lor arată că este adevărat proverbul:
  „Câinele se întoarce la voma lui“
  și
  „Scroafa, după ce este spălată, se tăvălește în noroi.“
 • Jul 11, 2021Sami Crisan – Adevaratii ucenici ai lui Isus
  Jul 11, 2021
  Sami Crisan – Adevaratii ucenici ai lui Isus
  Marcu 3:13-19 NTR  
  13Isus S‑a urcat pe munte și a chemat pe cine a dorit, iar ei au venit la El. 14A ales doisprezece, pe care i‑a numit apostoli, ca să fie cu El, să‑i trimită să predice 15și să aibă autoritate să alunge demoni. 16Cei doisprezece pe care i‑a ales au fost: Simon, căruia i‑a pus numele Petru; 17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le‑a pus numele „Boanerges“, care înseamnă „Fiii tunetului“; 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Zelotul; 19și Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a trădat pe Isus.
 • Jul 4, 2021Sami Crisan – Cum sa traiesti si sa mori frumos
  Jul 4, 2021
  Sami Crisan – Cum sa traiesti si sa mori frumos
  2 Petru 1:12-15 NTR
  12De aceea voi fi gata să vă reamintesc întotdeauna aceste lucruri, cu toate că le știți și sunteți tari în adevărul pe care‑l aveți de față. 13Dar consider că este drept, cât timp sunt în cortul acesta, să vă trezesc printr‑o înștiințare, 14întrucât știu că mutarea cortului meu este grabnică, după cum mi‑a făcut cunoscut Domnul nostru Isus Cristos. 15Mă voi strădui deci să vă ajut să păstrați mereu în amintire aceste lucruri și după plecarea mea.
 • Jun 13, 2021Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Jun 13, 2021
  Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Series: Iona
  Iona 4:9-11 NTR
  9Dumnezeu l‑a întrebat pe Iona:
  – Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului?
  El a răspuns:
  – Fac bine că mă mânii, chiar până la moarte!
  10Atunci Domnul a zis:
  – Ție ți s‑a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit și pe care nu tu l‑ai făcut să crească, ci într‑o noapte a răsărit și într‑o noapte a pierit. 11Și Mie să nu‑Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află și o mulțime de animale?!
 • Jun 6, 2021Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  Jun 6, 2021
  Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  1 Petru 5:5-11 NTR
  5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că
  „Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,
  dar celor smeriți El le dă har.“
  6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui Îi pasă de voi.
  8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. 9Împotriviți‑vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. 10După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v‑a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos Isus, vă va desăvârși El Însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. 11A Lui este puterea, în veci! Amin.
 • May 30, 2021Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  May 30, 2021
  Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  Faptele apostolilor 8:26-39 NTR
  26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip astfel: „Ridică‑te și du‑te spre sud, pe drumul din pustie, care coboară din Ierusalim spre Gaza!“ 27Filip s‑a ridicat și s‑a dus. Și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Kandake, regina etiopienilor, și responsabil peste toată vistieria ei, venise să se închine în Ierusalim, 28iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu‑l pe profetul Isaia. 29Duhul i‑a zis lui Filip: „Du‑te și prinde din urmă careta aceea!“ 30Filip a alergat către el și l‑a auzit pe eunuc citindu‑l pe profetul Isaia.
  El l‑a întrebat:
  – Înțelegi ce citești?
  31Acesta a zis:
  – Cum aș putea, dacă nu mă va îndruma cineva?
  Și l‑a rugat pe Filip să se suie în caretă și să se așeze lângă el. 32Pasajul din Scriptură pe care‑l citea era acesta:
  „Ca o oaie care este dusă la tăiere
  și ca un miel care stă mut înaintea celui ce‑l tunde,
  tot așa nici El nu‑Și deschide gura.
  33În smerenia Lui, judecata I‑a fost luată.
  Cine va putea istorisi despre generația Lui?
  Căci viața Îi este luată de pe pământ!“
  34Eunucul l‑a întrebat pe Filip, zicând:
  – Te rog fierbinte să‑mi spui despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?
  35Atunci Filip a luat cuvântul și, începând de la Scriptura aceasta, i‑a vestit Evanghelia despre Isus. 36În timp ce călătoreau de‑a lungul drumului, au ajuns la o apă.
  Eunucul a zis:
  – Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
  37Filip i‑a zis:
  – Dacă crezi din toată inima ta, se poate!
  El a răspuns:
  – Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!
  38A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât și eunucul, iar Filip l‑a botezat. 39Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l‑a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l‑a mai văzut și și‑a continuat drumul bucuros. 40Filip a apărut în Azot și, în timp ce călătorea prin acea regiune, a vestit Evanghelia în toate cetățile, până când a ajuns în Cezareea
 • May 9, 2021Sami Crisan – De ce sa merg la Ninive?
  May 9, 2021
  Sami Crisan – De ce sa merg la Ninive?
  Series: Iona
  Iona 1:1-3 NTR
  1Cuvântul Domnului i‑a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, zicând: 2„Ridică‑te și du‑te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s‑a suit până la Mine!“
  3Dar Iona s‑a ridicat ca să fugă la Tarșiș, departe de fața Domnului. El a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea spre Tarșiș. După ce a plătit prețul călătoriei, s‑a urcat în corabie ca să meargă împreună cu marinarii la Tarșiș, departe de fața Domnului.
 • May 2, 2021Sami Crisan – Chemarea la suferinta
  May 2, 2021
  Sami Crisan – Chemarea la suferinta
  1 Petru 2:13-17 NTR
  13Fiți supuși oricărei instituții omenești, pentru Domnul – fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el să‑i pedepsească pe răufăcători și să‑i laude pe cei ce fac binele. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând binele, să reduceți la tăcere lipsa de cunoaștere a oamenilor nesăbuiți. 16Trăiți ca niște oameni liberi, folosind libertatea nu ca pe un înveliș al răutății, ci folosind‑o ca robi ai lui Dumnezeu! 17Cinstiți‑i pe toți, iubiți‑i pe frați, temeți‑vă de Dumnezeu, cinstiți‑l pe împărat!
 • Apr 18, 2021Sami Crisan – Invitatie la nunta Regelui
  Apr 18, 2021
  Sami Crisan – Invitatie la nunta Regelui
  Matei 22:1-14 NTR
  1Isus, răspunzând din nou, le‑a vorbit în pilde și a zis:
  2– Împărăția Cerurilor se aseamănă cu un împărat care i‑a făcut nuntă fiului său. 3El și‑a trimis sclavii să‑i cheme pe cei invitați la nuntă, dar aceștia n‑au vrut să vină. 4A trimis din nou alți sclavi, zicând: „Spuneți‑le celor invitați: «Iată, am pregătit masa! Boii și animalele îngrășate au fost tăiate și toate sunt pregătite! Veniți deci la nuntă!»“ 5Dar ei, nepăsători, au plecat, unul la ogorul lui, iar altul la afacerea lui. 6Ceilalți i‑au înșfăcat pe sclavi, i‑au chinuit și i‑au omorât.
  7Atunci împăratul s‑a mâniat și, trimițându‑și armatele, i‑a nimicit pe ucigașii aceia și le‑a ars cetatea. 8Apoi le‑a zis sclavilor săi: „Nunta este pregătită, dar cei invitați n‑au fost vrednici de ea. 9Mergeți, așadar, la răspântiile drumurilor și chemați‑i la nuntă pe toți aceia pe care îi găsiți!“ 10Sclavii aceia au ieșit pe drumuri și i‑au adunat pe toți aceia pe care i‑au găsit, și răi, și buni, așa că sala de nuntă s‑a umplut de oaspeți.
  11Când împăratul a venit să‑și vadă oaspeții, a observat acolo un om care nu se îmbrăcase în haină de nuntă 12și l‑a întrebat: „Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?“ Acesta a amuțit. 13Atunci împăratul le‑a zis slujitorilor: „Legați‑l de mâini și de picioare și alungați‑l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!“
  14Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
 • Apr 4, 2021Sami Crisan – Lectii de pe drumul Emausului
  Apr 4, 2021
  Sami Crisan – Lectii de pe drumul Emausului
  Luca 24:13-35 NTR
  13În aceeași zi, iată că doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emmaus, care era la o distanță de șaizeci de stadii de Ierusalim. 14Aceștia discutau unul cu altul despre toate lucrurile care se întâmplaseră. 15În timp ce ei discutau și se întrebau, Isus Însuși S‑a apropiat și mergea alături de ei. 16Dar ochii lor erau împiedicați să‑L recunoască.
  17El i‑a întrebat:
  – Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi, mergând?
  Ei s‑au oprit, mohorâți, 18iar unul dintre ei, pe nume Cleopa, răspunzând, I‑a zis:
  – Tu ești singurul străin în Ierusalim, de nu știi ce s‑a întâmplat în el în zilele acestea?!
  19El i‑a întrebat:
  – Ce anume?
  Ei I‑au răspuns:
  – Cele privitoare la Isus din Nazaret, Care era un profet puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. 20Și cum conducătorii preoților și conducătorii noștri L‑au dat să fie condamnat la moarte și L‑au răstignit. 21Noi însă speram că El este Cel Ce urma să‑l răscumpere pe Israel. Da, și pe lângă toate acestea, iată că aceasta este a treia zi de când s‑au întâmplat aceste lucruri! 22Mai mult, niște femei de‑ale noastre ne‑au lăsat înmărmuriți. Ele au fost dis‑de‑dimineață la mormânt 23și nu I‑au mai găsit trupul. Când au venit, ne‑au spus că au avut o viziune cu îngeri care le‑au spus că El trăiește. 24Unii din cei ce erau cu noi s‑au dus la mormânt și au găsit exact așa cum au spus femeile, dar pe El nu L‑au văzut.
  25El le‑a zis:
  – O, nesăbuiți și înceți la inimă mai sunteți când este vorba să credeți tot ce au spus profeții! 26Nu trebuia oare să sufere Cristosul aceste lucruri și să intre în slava Lui?
  27Și, începând de la Moise și de la toți profeții, le‑a interpretat ce era scris cu privire la El în toate Scripturile.
  28Când s‑au apropiat de satul în care mergeau, El S‑a făcut că vrea să meargă mai departe.
  29Dar ei au stăruit de El, zicând:
  – Rămâi cu noi, pentru că este spre seară și ziua este deja pe sfârșite!
  Astfel, El a intrat să rămână cu ei. 30În timp ce ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt‑o și le‑a dat‑o. 31Atunci li s‑au deschis ochii și L‑au recunoscut, dar El S‑a făcut nevăzut dinaintea lor. 32Ei și‑au zis unul altuia: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum, când ne deschidea Scripturile?“ 33Și s‑au ridicat chiar în ceasul acela și s‑au întors la Ierusalim. Ei i‑au găsit pe cei unsprezece și pe cei care erau împreună cu ei, adunați laolaltă 34și zicând că într-adevăr Domnul a înviat și i S‑a arătat lui Simon. 35Și le‑au istorisit ce s‑a întâmplat pe drum și cum li S‑a făcut cunoscut la frângerea pâinii.
^