July 2024

Sami Crișan – Oglinda de la Masa Domnului

Evrei 4.14-1614. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.15. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.16. Să ne […]June 2024

Sami Crișan – Învățături surprinzătoare despre familie

Marcu 3:31-35 31. Atunci au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme.32. Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.”33. El a răspuns: „Cine este mama Mea şi fraţii Mei?”34. Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul […]Sami Crișan – Iertarea, minunea minunilor

Marcu 2.1-12 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.4. Fiindcă nu puteau […]Sami Crișan – Ce sărbătorim la Masa Domnului

Luca 22.14-20 14. Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.15. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea;16. căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”17. Şi a luat […]May 2024

Sami Crișan – Sfaturile și suferința

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 12.13-2513. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.14. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.15. El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.16. El are […]April 2024

Sami Crisan – Păcatul și suferința

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 4.1-51. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:2. „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă?3. De multe ori tu ai învăţat pe alţii şi ai întărit mâinile slăbite.4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau […]Sami Crișan – Suferința și emoțiile

Iov 3.24-26 24. Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele, şi jalea mi se varsă ca apa.25. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!26. N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine.”Sami Crișan – Credinciosul și suferința

Iov 1.1-22 1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi […]March 2024

Sami Crișan – Mărturia mormântului gol

Ioan 20.1-18 1. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.2. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu […]Sami Crișan – Cum să ne raportăm la bogății?

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 6.17-21 17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte […]Sami Crișan – Oile care poartă de grijă păstorilor

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 5:17-25 17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.18. Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate”; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata […]February 2024

Sami Crișan – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (II)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.11-16 11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai […]Sami Crișan – Pregătiți pentru vremurile din urmă

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.1-5 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,2. abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.3. Ei […]January 2024

Sami Crișan – Rugăciunea

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 2.1-8 1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.3. […]Sami Crișan – Ce mă califică pentru lucrarea lui Dumnezeu?

Seria de mesaje din 1 Timotei————————————————-1 Timotei 1:1-21. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,2. către Timotei, adevăratul meu copil în credinţă: har, îndurare şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

^