May 2022

Sami Crisan – Innoirea mintii

Romani 12:2 2. Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.Sami Crisan – Psalmul 51

Psalmii 51 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!2. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!3. Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău […]April 2022

Sami Crisan – 1 Corinteni 15:12-20

1 Corinteni 15:12-20 12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.15. Ba încă […]March 2022

Sami Crisan – Cum se inchina cerul?

Apocalipsa 4 1-11Sami Crisan – Semnificatiile Cinei Domnului

1 Corinteni 11:28-33 28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.29. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.30. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini […]February 2022

Sami Crisan – Valori esentiale de pastrat in urmatorii 10 ani

Fapte 2:41-4741. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.44. Toţi cei […]January 2022

Sami Crisan – Cum ne stabilim corect prioritatile?

Luca 10:38-42 38. Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei.39. Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui.40. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi […]Sami Crisan – Mai pacatuieste crestinul, daca s-a pocait?

1 Ioan 3:9-109. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.December 2021

Sami Crisan – De ce a fost nevoie ca Isus sa se nasca?

?Luca 2:14 14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”Sami Crisan – Caci un copil ni s-a nascut

Isaia 9:6 NTR 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

^