September 2023

Sami Crișan – Apostolul Natanael

Ioan 1:43-51 43. A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“44. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.45. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, […]August 2023

Sami Crișan – Apostolul Andrei

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar” Ioan 1:35-40 35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.38. Isus S-a întors; şi, când i-a […]July 2023

Sami Crișan – Ce învățăm desprea alegerea celor doisprezece Apostoli?

Luca 6 12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe […]Sami Crișan – Războiul nevăzut

Efeseni 6:10-13 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.13. De […]June 2023

Sami Crișan – Biserica, poporul lui Dumnezeu

 Petru 2:9-109. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;10. pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul […]Sami Crișan – Biserica, mireasa lui Cristos

Apocalipsa 19:1-9 1. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor […]May 2023

Sami Crișan – Coborârea Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2:1-11 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.4. Şi toţi […]Sami Crișan – Eu sunt învierea și viața

Ioan 11:1-15  1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –2. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –3. Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe […]Sami Crișan – Eu sunt adevărata viță

Ioan 15:1-8 1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.4. Rămâneţi în […]April 2023

Sami Crisan – Biserica, cladirea lui Dumnezeu

Efeseni 2 :19-22 19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.22. […]

^