January 2023

Mircea Filip – Nevoia de calauzire

Psalmii 25:1-5  1. La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. 2. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine! 3. Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără […]November 2021

Mircea Mot – Eliberarea de amaraciune

Efeseni 4:31-5:2 NTR 31. Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! 32. În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos. 1. Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi 2. şi trăiţi […]Sami Crisan – Cum sa imi descopar darurile spirituale?

Romani 12:4-8 NTR 4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, 5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. 6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul […]Mircea Filip – La crucea de pe Golgota

Ioan 19:17-20 NTR 17. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. 18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc. 19. Pilat a scris o însemnare pe care a […]June 2020

Victor Braica – In furtuna

Marcu 4:35-41 35 În aceeaşi zi, când s-a lăsat seara, le-a zis: „Să traversăm în partea cealaltă!“ 36 Au lăsat mulţimea şi L-au luat aşa cum era, în barcă. Împreună cu El mai erau şi alte bărci. 37 S-a stârnit o furtună foarte puternică, care arunca valurile asupra bărcii, aşa încât barca era aproape plină […]November 2017

Alin Calini – Luca 22:15-20

Luca 22:15-20April 2017

Mircea Filip – Efectele invierii

^