November 2022

Vali Simion – Ce spune Biblia despre faptele bune?

Efeseni 2:8-10 NTR 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;9. nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.10. Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm […]Vali Simion – Cine e vrednic sa participe la Cina Domnului?

Galateni 2:19-2119. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos20. şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat […]Vali Simion – Cine e vrednic sa participe la Cina Domnului?

Galateni 2:19-2119. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos20. şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat […]October 2022

Vali Simion – Evanghelia falsa a legalismului si a antinomismului

Galateni 3:1-31. O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?2. Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?3. Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin […]Vali Simion – Legile rugaciunii

Luca 11:1-13 NTR1. Într-o zi, Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. După ce a terminat, unul din ucenicii Lui I-a zis: – Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui!2. El le-a zis: – Când vă rugaţi, să ziceţi astfel: „Tată, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia […]September 2022

Vali Simion – Legea, evanghelia si tanarul bogat

Marcu 10:17-27 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”18. „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.19. Cunoşti poruncile: „Să nu […]Vali Simion – Rugaciunea Tatal nostru

Matei 6:9-139. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;10. vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;13. şi nu ne duce […]Vali Simion – Cristos, jertfa desavarsita

Evrei 10:1-14 NTR 1. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfăţişarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care sunt aduse an de an, să-i desăvârşească pe cei care se apropie.2. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse, dacă cei care […]August 2022

Vali Simion – Iosif si Maria, familia Mantuitorului

Iosif si Maria au pretuit Legea Domnului si Templul Domnului Luca 2:22-24, 39-4622. Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului –23. după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat […]July 2022

Vali Simion – Domnia prezenta si revenirea viitoare a lui Cristos

Apocalipsa 1:4-84. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor […]

^