November 2023

Vali Simion – Urâciunea pustiirii

Matei 24:15-22 15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18. şi cine va […]October 2023

Vali Simion – Semnele sfârșitului (II)

Din seria de mesaje ” Vremurile din urmă din predica de pe Muntele Măslinilor” ————————————————————Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Semnele sfârșitului (I)

Din seria de mesaje “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor”   Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Venirea Fiului Omului și sfârșitul veacului

Text (Matei 24:1-51) Seria de mesaje “Vremurile din urma in predica de pe Muntele Măslinilor”August 2023

Vali Simion – Misiunea și destinul Bisericii

Mesaj din seria “Doctrina Bisericii”   Matei 28:18-208. Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.19. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt20. şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi […]Vali Simion – Mijloacele obișnuite ale harului

Din seria de mesaje “Doctrina Bisericii” Faptele Apostolilor 2:41-47 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli […]July 2023

Vali Simion – Pot să fac ce vreau Duminica?

Din seria “Doctrina Bisericii” Geneza 2:2,3 2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe […]Vali Simion – Cine conduce Biserica? (II)

Din seria de mesaje “Doctrina Bisericii”   1 Petru 5:1-3  1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:2. păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia […]June 2023

Vali Simion – Cine conduce biserica?

Evrei 13:17  17. Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.Vali Simion – Unitatea dintre iudei și neamuri în biserică

Efeseni 2:11-22 NTR 11. De aceea, amintiţi-vă că eraţi neamuri prin naştere, numiţi „necircumcişi“ de către cei numiţi „circumcişi“, – circumcizie făcută în carne de mâini omeneşti –,12. că, în acel timp, eraţi fără Cristos, separaţi de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.13. Dar acum, în Cristos Isus, […]April 2023

Vali Simion – Biserici sanatoase si biserici nesanatoase

Din seria de mesaje “Doctrina bisericii”——————————————————————–Galateni 5:1 NTR 1. Cristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi din nou jugului sclaviei.Vali Simion – Cum sa recunoastem o biserica adevarata?

Doctrina bisericii   Matei 16:18 NTR 18. Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui.Vali Simion – Intrarea Împăratului in Ierusalim

Matei 21:1-11 NTR 1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici,2. spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine!3. Dacă vă va zice cineva […]March 2023

Vali Simion – Originea eterna a bisericii si întemeierea ei in istorie

DOCTRINA BISERICII Deuteronomul 7:6-8, NTR6. Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiţi poporul Lui.7. Domnul nu s-a ataşat de voi şi nu v-a ales pentru că sunteţi mai numeroşi decât celelalte popoare, – căci voi sunteţi cei mai neînsemnaţi […]January 2023

Vali Simion – Conectat prin dragoste

Ioan 13:34-3534. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

^