Nov 15, 2020
Vali Simion – Confruntarea cu raul
Matei 8:28-34 NTR
28Când a ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor, L‑au întâmpinat doi demonizați, ieșind din morminte. Erau atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. 29Și iată că au început să strige, zicând: – Ce avem noi de‑a face cu Tine, Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme? 30 Undeva mai departe de ei, era o turmă mare de porci care pășteau. 31Demonii Îl rugau, zicând: – Dacă ne alungi, trimite‑ne în turma aceea de porci! 32El le‑a zis: – Duceți‑vă! Ei au ieșit și au intrat în porci. Și iată că întreaga turmă s‑a repezit pe râpă în jos, în mare, și a murit în ape. 33Păzitorii turmei au fugit și, intrând în cetate, i‑au anunțat pe oameni cu privire la toate acestea și la ce li se întâmplase demonizaților. 34Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus. Când L‑au văzut, L‑au rugat să plece din hotarele lor."Vali Simion - Confruntarea cu raul (1)".
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Nov 15, 2020Vali Simion – Confruntarea cu raul
  Nov 15, 2020
  Vali Simion – Confruntarea cu raul
  Matei 8:28-34 NTR
  28Când a ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor, L‑au întâmpinat doi demonizați, ieșind din morminte. Erau atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. 29Și iată că au început să strige, zicând: – Ce avem noi de‑a face cu Tine, Fiu al lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme? 30 Undeva mai departe de ei, era o turmă mare de porci care pășteau. 31Demonii Îl rugau, zicând: – Dacă ne alungi, trimite‑ne în turma aceea de porci! 32El le‑a zis: – Duceți‑vă! Ei au ieșit și au intrat în porci. Și iată că întreaga turmă s‑a repezit pe râpă în jos, în mare, și a murit în ape. 33Păzitorii turmei au fugit și, intrând în cetate, i‑au anunțat pe oameni cu privire la toate acestea și la ce li se întâmplase demonizaților. 34Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus. Când L‑au văzut, L‑au rugat să plece din hotarele lor."Vali Simion - Confruntarea cu raul (1)".
 • Nov 8, 2020Vali Simion – Dumnezeu a iubit lumea
  Nov 8, 2020
  Vali Simion – Dumnezeu a iubit lumea
  Ioan 3:16 NTR
  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
 • Oct 4, 2020Vali Simion – Cum ne influenteaza realitatea invierii?
  Oct 4, 2020
  Vali Simion – Cum ne influenteaza realitatea invierii?
  1 Corinteni 15:20-34 NTR
  20Dar acum, Cristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. 21Căci întrucât moartea a venit printr‑un om, tot printr‑un Om a venit și învierea dintre cei morți. 22Căci așa cum, în Adam, toți mor, tot astfel, în Cristos, toți vor fi înviați, 23însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Cristos, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Cristos. 24Apoi va veni sfârșitul, când El Îi va încredința Împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și putere. 25Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele Sale. 26Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. 27Căci El „I‑a supus totul sub picioare“. Dar când se spune că toate I‑au fost supuse, este limpede că afară de Cel Ce I le‑a supus pe toate. 28Când toate lucrurile Îi vor fi fost supuse, atunci Însuși Fiul I Se va supune Celui Ce I‑a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
  29Altfel, ce vor face cei care sunt botezați pentru cei morți? Dacă morții nu sunt înviați deloc, de ce mai sunt botezați ei pentru cei morți? 30Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? 31Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este sigur, fraților, întocmai ca lauda pe care o am cu voi în Cristos Isus, Domnul nostru. 32Dacă doar în felul oamenilor m‑am luptat cu fiarele în Efes, care este câștigul meu? Dacă cei morți nu sunt înviați,
  „Să mâncăm și să bem,
  căci mâine vom muri!“
  33Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.
  34Veniți‑vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți; căci sunt unii care nu au cunoaștere de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun.
 • Aug 30, 2020Vali Simion – Autoevaluarea la Cina Domnului
  Aug 30, 2020
  Vali Simion – Autoevaluarea la Cina Domnului
  1 Corinteni 11:17-24
  17Dar, poruncindu‑vă aceasta, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre rău. 18Mai întâi, când vă adunați în biserică, aud că între voi sunt dezbinări și, în parte, cred lucrul acesta19Căci trebuie să fie și partide între voi, ca să fie scoși la iveală cei găsiți buni20Când vă adunați deci în același loc, nu este Cina Domnului ceea ce mâncați. 21Fiindcă, atunci când urmează să mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul rămâne flămând, iar altul este beat. 22Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să‑i faceți de rușine pe cei ce n‑au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud.
  23Căci am primit de la Domnul ce v‑am și încredințat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine 24și, după ce a mulțumit, a frânt‑o și a zis: „Acesta este trupul Meu pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre amintirea Mea!“ 25În același fel, după ce au mâncat, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este Legământul cel Nou în sângele Meu. Ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta spre amintirea Mea!“ 26Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, propovăduiți moartea Domnului, până când va veni El.
  27De aceea, oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într‑un mod nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Fiecare om să se cerceteze deci pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta29Căci cel ce mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria condamnare. 30Din cauza aceasta mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și destul de mulți dorm31Dar dacă ne‑am cerceta singuri, n‑am mai fi judecați. 32Însă, când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. 33Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați‑vă unii pe alții! 34Dacă cineva este flămând, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră! Despre celelalte lucruri voi da îndrumări când voi veni.
 • Aug 2, 2020Vali Simion – Ce conduita trebuie sa avem la inchinare?
  Aug 2, 2020
  Vali Simion – Ce conduita trebuie sa avem la inchinare?
  1 Corinteni 11:2-16
  2Vă laud, pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi le‑am încredințat. 3Dar vreau să știți că Isus Cristos este Capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este Capul lui Cristos. 4Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap își face de rușine Capul. 5Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit își face de rușine capul ei, pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap. 6Dacă femeia nu are capul acoperit, atunci să se și tundă! Însă, dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită! 7Căci un bărbat nu este dator să‑și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. 8Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat, 9și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10De aceea, femeia trebuie să aibă un semn al autorității asupra capului ei, din cauza îngerilor11Cu toate acestea, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, 12pentru că, așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Dumnezeu. 13Judecați voi singuri: este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită? 14Nu vă învață însăși firea că, dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el, 15dar dacă o femeie are părul lung, aceasta este o slavă pentru ea? Căci părul i‑a fost dat ca învelitoare. 16Dacă însă cineva vrea să se certe, noi n‑avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu.
 • Jul 12, 2020Vali Simion – Revendicare sau renuntare?
  Jul 12, 2020
  Vali Simion – Revendicare sau renuntare?
  1 Corinteni 9:1-27
 • May 31, 2020Vali Simion – Ce face Duhul Sfant la inceputul si pe parcursul vietii de credinta?
  May 31, 2020
  Vali Simion – Ce face Duhul Sfant la inceputul si pe parcursul vietii de credinta?
  Series: Predici
 • Dec 24, 2017Vali Simion – Cantecul Mariei
  Dec 24, 2017
  Vali Simion – Cantecul Mariei
  Series: Predici
   
 • Nov 19, 2017Vali Simion – Caracteristici ale marturiei credinciosului
  Nov 19, 2017
  Vali Simion – Caracteristici ale marturiei credinciosului
   
 • Nov 5, 2017Vali Simion – Sound doctrine
  Nov 5, 2017
  Vali Simion – Sound doctrine
  Series: Youth
   
^