May 2024

Vali Simion – Cristos a murit pentru noi

Romani 5.6-116. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă […]April 2024

Vali Simion – Suveranitatea lui Dumnezeu în suferință

Iov 2.11-1311. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie.12. Ridicându-şi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Şi au ridicat glasul şi au […]March 2024

Vali Simion – Isus și templul Său

Matei 21.10-17 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: „Cine este Acesta?”11. „Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.12. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele […]Vali Simion – Munca din perspectiva creștină

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 6:1-2 1. Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.2. Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci […]February 2024

Vali Simion – Dumnezeul incomparabil

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei1.17 17. A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.Vali Simion – Ziua judecății

Din seria de mesaje, “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor” —————————————— Matei 25.31-46 31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte […]January 2024

Vali Simion – Pregătiți pentru revenirea lui Cristos

Matei 24.36-51 36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se […]Vali Simion – Revenirea glorioasă a lui Isus Cristos

Din seria de mesaje, “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor” ——————————————Matei 24:23-35 23. Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi.24. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu […]December 2023

Vali Simion – Venirea Împăratului

Matei 2:1-12 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui!“3. Regele Irod s-a tulburat […]Vali Simion – Necazul cel mare și căderea Ierusalimului

Matei 24:15-22 15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18. şi cine va […]November 2023

Vali Simion – Urâciunea pustiirii

Matei 24:15-22 15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18. şi cine va […]October 2023

Vali Simion – Semnele sfârșitului (II)

Din seria de mesaje ” Vremurile din urmă din predica de pe Muntele Măslinilor” ————————————————————Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Semnele sfârșitului (I)

Din seria de mesaje “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor”   Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Venirea Fiului Omului și sfârșitul veacului

Text (Matei 24:1-51) Seria de mesaje “Vremurile din urma in predica de pe Muntele Măslinilor”August 2023

Vali Simion – Misiunea și destinul Bisericii

Mesaj din seria “Doctrina Bisericii”   Matei 28:18-208. Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.19. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt20. şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi […]

^