January 2023

Vali Simion – Increderea in Cristosul glorificat

Apocalipsa 1:9-20 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.10. În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas […]December 2022

Vali Simion – Craciunul si descoperirea de Sine a lui Dumnezeu

Luca 2:8-14 NTR 8. În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă […]Vali Simion – Multumit si multumitor

Romani 1:20-21 NTR 20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, […]November 2022

Vali Simion – Ce spune Biblia despre faptele bune?

Efeseni 2:8-10 NTR 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;9. nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.10. Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm […]Vali Simion – Cine e vrednic sa participe la Cina Domnului?

Galateni 2:19-2119. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos20. şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat […]Vali Simion – Cine e vrednic sa participe la Cina Domnului?

Galateni 2:19-2119. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos20. şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat […]October 2022

Vali Simion – Evanghelia falsa a legalismului si a antinomismului

Galateni 3:1-31. O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?2. Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?3. Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin […]Vali Simion – Legile rugaciunii

Luca 11:1-13 NTR1. Într-o zi, Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. După ce a terminat, unul din ucenicii Lui I-a zis: – Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui!2. El le-a zis: – Când vă rugaţi, să ziceţi astfel: „Tată, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia […]September 2022

Vali Simion – Legea, evanghelia si tanarul bogat

Marcu 10:17-27 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”18. „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.19. Cunoşti poruncile: „Să nu […]Vali Simion – Rugaciunea Tatal nostru

Matei 6:9-139. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;10. vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;13. şi nu ne duce […]

^