May 2022

Vali Simion – Israelul necredincios ajunge ca Sodoma

Judecatorii 19 Nu nesocoti poruncile lui Dumnezeu in lucrurile care par de mica importanta, ca sa nu ajungi sa-l nesocotești pe Dumnezeu in lucrurile de mare importanta.Vali Simion – Chemarea mamei crestine

Judecatori 13:7-10, 19-24 1. Lucrarea mamelor e adeseori anonima 2. Mamele au un loc special in planul lui Dumnezeu3. Mamele nu sunt desăvârșite 4. Mamele creștine sun chemate la luciditate spirituala 5. Mamele au nevoie de un SalvatorVali Simion- Cand cel slab ajunge tare. Samson

Judecatori 13:1-7 1. Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani.2. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea.3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu […]March 2022

Vali Simion – Chemare si curaj

Judecatori 6:11-24February 2022

Vali Simion – Our top priority

1 Corinthians 15:1-7 1.Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, 2.by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you—unless you believed in vain.3.For I delivered to you first of all that which […]January 2022

Vali Simion – Statut privilegiat

Apocalipsa 1:4-8 4. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul […]Vali Simion – Innoirea tuturor lucrurilor

Apocalipsa 21:1-7 1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.3. Şi am auzit un glas tare care […]October 2021

Vali Simion – Ce faci tu pentru Isus?

Marcu 15:42-47 NTR 42. Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului –43. a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.44. Pilat s-a mirat că murise aşa […]August 2021

Vali Simion – Ce ne invata Isus despre casatorie si divort?

Marcu 10:1-12 NTR 1Apoi a plecat de acolo și a venit în hotarele Iudeei și dincolo de Iordan. Mulțimile s‑au adunat din nou în jurul Lui, iar El, după cum Îi era obiceiul, a început iarăși să‑i învețe.2Niște farisei au venit la El ca să‑L pună la încercare și L‑au întrebat dacă îi este îngăduit […]April 2021

Vali Simion – Ce transformari aduce crucea?

Luca 23:32-43 NTR 32Au fost aduși și doi răufăcători, ca să fie omorâți împreună cu El. 33Când au ajuns în locul numit „Craniul“, i‑au răstignit acolo pe Isus și pe răufăcători, unul la dreapta și unul la stânga Lui. 34Isus zicea: „Tată, iartă‑i, căci nu știu ce fac!“Apoi au aruncat sorții, ca să‑și împartă hainele […]

^