September 2022

Vali Simion – Legea, evanghelia si tanarul bogat

Marcu 10:17-27 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”18. „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.19. Cunoşti poruncile: „Să nu […]Vali Simion – Rugaciunea Tatal nostru

Matei 6:9-139. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;10. vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.11. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;13. şi nu ne duce […]Vali Simion – Cristos, jertfa desavarsita

Evrei 10:1-14 NTR 1. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfăţişarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care sunt aduse an de an, să-i desăvârşească pe cei care se apropie.2. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse, dacă cei care […]August 2022

Vali Simion – Iosif si Maria, familia Mantuitorului

Iosif si Maria au pretuit Legea Domnului si Templul Domnului Luca 2:22-24, 39-4622. Şi, când s-au împlinit zilele pentru curăţarea lor, după Legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului –23. după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat […]July 2022

Vali Simion – Domnia prezenta si revenirea viitoare a lui Cristos

Apocalipsa 1:4-84. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor […]Vali Simion – In mana Dumnezeului suveran

Apocalipsa 1:4-8 4. Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul […]June 2022

Vali Simion – Lucrarea Duhului Sfant

Ioan 16:5-15 In timpul absentei fizice a Domnului Isus, Duhul Sfânt e prezent cu credincioșii când sunt persecutați si ii călăuzește in adevăr. 1. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru ca lumea e ostila credincioșilor2. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru ca trebuie sa cunoaștem adevărul despre CristosMay 2022

Vali Simion – Israelul necredincios ajunge ca Sodoma

Judecatorii 19 Nu nesocoti poruncile lui Dumnezeu in lucrurile care par de mica importanta, ca sa nu ajungi sa-l nesocotești pe Dumnezeu in lucrurile de mare importanta.Vali Simion – Chemarea mamei crestine

Judecatori 13:7-10, 19-24 1. Lucrarea mamelor e adeseori anonima 2. Mamele au un loc special in planul lui Dumnezeu3. Mamele nu sunt desăvârșite 4. Mamele creștine sun chemate la luciditate spirituala 5. Mamele au nevoie de un SalvatorVali Simion- Cand cel slab ajunge tare. Samson

Judecatori 13:1-7 1. Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani.2. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea.3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu […]

^