April 2023

Vali Simion – Biserici sanatoase si biserici nesanatoase

Din seria de mesaje “Doctrina bisericii”——————————————————————–Galateni 5:1 NTR 1. Cristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi din nou jugului sclaviei.Vali Simion – Cum sa recunoastem o biserica adevarata?

Doctrina bisericii   Matei 16:18 NTR 18. Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui.Vali Simion – Intrarea Împăratului in Ierusalim

Matei 21:1-11 NTR 1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici,2. spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine!3. Dacă vă va zice cineva […]March 2023

Vali Simion – Originea eterna a bisericii si întemeierea ei in istorie

DOCTRINA BISERICII Deuteronomul 7:6-8, NTR6. Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiţi poporul Lui.7. Domnul nu s-a ataşat de voi şi nu v-a ales pentru că sunteţi mai numeroşi decât celelalte popoare, – căci voi sunteţi cei mai neînsemnaţi […]January 2023

Vali Simion – Conectat prin dragoste

Ioan 13:34-3534. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”Vali Simion – Increderea in Cristosul glorificat

Apocalipsa 1:9-20 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.10. În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas […]December 2022

Vali Simion – Craciunul si descoperirea de Sine a lui Dumnezeu

Luca 2:8-14 NTR 8. În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă […]Vali Simion – Multumit si multumitor

Romani 1:20-21 NTR 20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, […]November 2022

Vali Simion – Ce spune Biblia despre faptele bune?

Efeseni 2:8-10 NTR 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;9. nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.10. Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm […]Vali Simion – Cine e vrednic sa participe la Cina Domnului?

Galateni 2:19-2119. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos20. şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat […]

^