February 2024

Vali Simion – Ziua judecății

Din seria de mesaje, “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor” —————————————— Matei 25.31-46 31. Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte […]January 2024

Vali Simion – Pregătiți pentru revenirea lui Cristos

Matei 24.36-51 36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se […]Vali Simion – Revenirea glorioasă a lui Isus Cristos

Din seria de mesaje, “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor” ——————————————Matei 24:23-35 23. Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi.24. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu […]December 2023

Vali Simion – Necazul cel mare și căderea Ierusalimului

Matei 24:15-22 15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18. şi cine va […]November 2023

Vali Simion – Urâciunea pustiirii

Matei 24:15-22 15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18. şi cine va […]October 2023

Vali Simion – Semnele sfârșitului (II)

Din seria de mesaje ” Vremurile din urmă din predica de pe Muntele Măslinilor” ————————————————————Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Semnele sfârșitului (I)

Din seria de mesaje “Vremurile din urmă în predica de pe Muntele Măslinilor”   Matei 24:4-144. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: […]Vali Simion – Venirea Fiului Omului și sfârșitul veacului

Text (Matei 24:1-51) Seria de mesaje “Vremurile din urma in predica de pe Muntele Măslinilor”

^