Constantin Nica – Crestinul cu o atitudine multumitoare


Download (right click and choose save as)

Video

1 Tesaloniceni 5:18 NTR
18. Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi!


^