Mircea Filip – Ce este scris despre Hristos in Psalmi


Download (right click and choose save as)

Video

Luca 24:44-47 VDC
44. Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi.“
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile,
46. şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi,
47. iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să fie vestită în Numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim.


^