Mircea Filip – Curiozitățile primului Crăciun


Download (right click and choose save as)

Video

Sermon Notes

Luca 2:1-7
1 În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.
2 Înscrierea aceasta s’a făcut întîia dată pe cînd era dregător în Siria Quirinius.
3 Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
4Iosif s’a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentrucă era din casa și din seminția lui David, –
5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
6 Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea cînd trebuia să nască Maria.
7 Și a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într’o iesle, pentrucă în casa de poposire nu era loc pentru ei.


^