Mircea Filip – Fii un om de actiune


Download (right click and choose save as)

Video

Matei 3:1-6 NTR
1În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul, predicând în pustia Iudeei 2și zicând: „Pocăiți‑vă, căci s‑a apropiat Împărăția Cerurilor!“ 3Căci acesta este cel despre care s‑a vorbit prin profetul Isaia, care zice:
„Un glas al celui ce strigă în pustie:
«Pregătiți calea Domnului,
neteziți‑I cărările!»“
4Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Lăcustele și mierea sălbatică erau hrana lui.
5Atunci Ierusalimul, toată Iudeea și toți din vecinătatea Iordanului au început să iasă la el 6și, mărturisindu‑și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.


^