Mircea Filip – Isaia 9:6,7


Download (right click and choose save as)

Isaia 9:6,7

6 Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.
7 El va face ca domnia Lui să crească, și o pace fără sfîrșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și’n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oștirilor.


^