Mircea Filip – Palindromul vieții lui Iosif


Download (right click and choose save as)

Video

Sermon Notes

Palindromul titleGeneza 50:18-22
18Frații lui au venit, s-au plecat înaintea lui și i-au zis: Suntem sclavii tăi. 19Nu vă temeți! le-a răspuns Iosif. Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 20Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. 21Deci nu vă temeți! Eu însumi mă voi îngriji de hrana voastră și a copiilor voștri. Apoi i-a mângâiat și le-a vorbit cu bunătate.22Iosif a locuit în Egipt împreună cu familia tatălui său; el a trăit o sută zece ani.


^