Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar


Download (right click and choose save as)

Video

Iona 1:17-2:1-4 NTR
17 Domnul a trimis un pește mare să‑l înghită pe Iona, și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți.
1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:
„În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul
și El mi‑a răspuns.
Din pântecul Locuinței Morților am strigat după ajutor
și Tu mi‑ai auzit glasul.
3Mă aruncasei în adânc,
în inima mărilor,
și curentul de apă mă învăluise.
Toate talazurile și valurile Tale
treceau peste mine.
4Ziceam: «Sunt alungat
dinaintea ochilor Tăi.
Totuși, mă voi uita din nou
la Templul Tău cel sfânt!»


^