Mircea Filip – Tagaduirea identitatii crestine


Download (right click and choose save as)

Video

Luca 22:54-62 NTR
54Atunci, arestându‑L, L‑au dus și L‑au băgat în casa marelui preot. Petru Îl urma de departe. 55După ce au aprins un foc în mijlocul curții și au stat jos, Petru s‑a așezat în mijlocul lor.
56O slujnică, văzându‑l șezând lângă foc, s‑a uitat atent la el și a zis:
– Și acesta era cu El!
57Dar el a negat, zicând:
– Nu‑L cunosc, femeie!
58După puțin timp, l‑a văzut altcineva, care a zis:
– Și tu ești unul dintre ei!
Dar Petru a zis:
– Nu sunt, omule!
59Cam o oră mai târziu, un altul a susținut cu tărie, zicând:
– Cu siguranță și acesta era cu El, căci este galileean.
60Dar Petru a zis:
– Omule, nu știu despre ce vorbești!
Și deodată, în timp ce el încă vorbea, a cântat cocoșul. 61Domnul S‑a întors și S‑a uitat la Petru. Atunci Petru și‑a adus aminte de cuvântul pe care i‑l spusese Domnul: „Astăzi, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!“ 62Și ieșind afară, a plâns cu amar.


^