Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului


Download (right click and choose save as)

Video

1 Petru 5:5-11 NTR
5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că
„Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,
dar celor smeriți El le dă har.“
6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui Îi pasă de voi.
8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. 9Împotriviți‑vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. 10După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v‑a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos Isus, vă va desăvârși El Însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. 11A Lui este puterea, în veci! Amin.


^