Sami Crisan – Cum sa biruiesti ispita?


Download (right click and choose save as)

Video

Matei 4:1-11
1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul2După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.
3Atunci ispititorul s‑a apropiat de El și I‑a zis:
– Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să devină pâini!
4Însă Isus, răspunzând, a zis:
– Este scris:
„Omul nu trăiește doar cu pâine,
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“.
5Atunci diavolul L‑a luat în sfânta cetate, L‑a pus să stea pe streașina Templului 6și I‑a zis:
– Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos, căci este scris:
„El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“
și
„Ei Te vor purta pe brațe,
ca nu cumva să‑Ți lovești piciorul de vreo piatră.“
7Isus i‑a spus:
– De asemenea, este scris: „Să nu‑L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“
8Din nou, diavolul L‑a luat pe un munte foarte înalt și I‑a arătat toate regatele lumii și slava lor.
9Apoi I‑a zis:
– Toate acestea Ți le voi da Ție dacă, aruncându‑Te la pământ, mi Te vei închina.
10Atunci Isus i‑a zis:
– Pleacă, Satan, căci este scris:
„Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
și numai Lui să‑I slujești!“
11Atunci diavolul a plecat de la El. Și iată că niște îngeri s‑au apropiat și Îi slujeau.


^