Vali Simion – Cristos, jertfa desavarsita


Download (right click and choose save as)

Video

Evrei 10:1-14 NTR
1. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfăţişarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care sunt aduse an de an, să-i desăvârşească pe cei care se apropie.
2. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse, dacă cei care se închină ar fi fost curăţiţi o dată pentru totdeauna şi n-ar mai fi avut conştienţa păcatului?
3. Însă aceste jertfe amintesc anual de păcate,
4. pentru că este imposibil ca sângele boilor şi al caprelor să îndepărteze păcatul.
5. De aceea când vine în lume, El spune: „Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci Mi-ai pregătit un trup.
6. Ţie nu Ţi-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat.
7. Atunci am zis: «Iată că vin – în sulul cărţii este scris despre Mine – vin să fac voia Ta, Dumnezeule.»“
8. După ce a zis, mai sus: „Tu nu ai dorit, nici nu Ţi-au plăcut jertfe, daruri de mâncare, arderi de tot şi jertfe pentru păcat“ – care sunt aduse potrivit cu Legea –
9. a adăugat: „Iată că vin să fac voia Ta.“ A dat astfel la o parte prima ordine pentru a o instaura pe a doua.
10. Prin acea voie am fost noi sfinţiţi, şi anume prin jertfa trupului lui Isus Cristos, o dată pentru totdeauna.
11. Fiecare preot stă în fiecare zi şi îşi face slujba, aducând din nou şi din nou aceleaşi jertfe, care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele,
12. însă după ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu
13. şi de atunci aşteaptă până când duşmanii Lui vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14. Căci, printr-o singură jertfă, El i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.
——————————————————————————————————-
1. Jertfele aduse de oameni sunt insuficiente pentru a sterge pacatele
2. Jertfa lui Cristos inlatura pacatele


^