Victor Braica – O mulțumire neobișnuită


Download (right click and choose save as)

Video

Deuteronomul 6:10-15

10 Domnul, Dumnezeul tău, te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpîni cetăți mari și bune pe cari nu tu le-ai zidit,
11 case pline de tot felul de bunuri pe cari nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe cari nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe cari nu tu i-ai sădit. Cînd vei mînca și te vei sătura,
12 vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.
13 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujești, și pe Numele Lui să juri.
14 Să nu vă duceți după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;
15 căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S’ar aprinde de mînie împotriva ta, și te-ar nimici de pe fața pămîntului.


^