March 2024

Victor Braica – 1 Timotei 6:11-16

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 6.11-16 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.13. […]January 2024

Victor Braica – 1 Timotei 118-20

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.18-20 18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă.20. Din […]September 2023

Victor Braica – Apostolul Toma

Ioan 20:24-2924. Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna […]August 2023

Victor Braica – Simon Petru

Matei 4:18-20 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.19. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după […]July 2023

Victor Braica – Biserica, compania lui Cristos

1 Petru 4:10,11 10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu […]March 2023

Victor Braica – Lectia slujirii

Biserica – trupul lui Cristos 1 Corinteni 12:12-14; 27 12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un […]August 2022

Victor Braica – Cina Domnului

1 Corinteni 11:23-28 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.24. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul […]June 2022

Victor Braica – Tata Avraam

Geneza 12:1-81. Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.3. Voi binecuvânta pe cei ce te […]May 2022

Victor Braica – Consecintele inaltarii Domnului Isus la cer

Faptele Apostolilor 1:8-11Scopul mesajului este sa fie o incurajare, o provocare si o avertizare.1. O INCURAJARE si un nou MANDAT (ambasadorii cerului)2. O PROVOCARE si o noua MISIUNE (martorii Domnului Isus pe pamant)3. O AVERTIZARE si un nou MESAJ de a chema oamenii la DumnezeuApril 2022

Victor Braica – Momente decisive

Ioan 20:24-31 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune […]March 2022

Victor Braica – Ce se intampla cand incalci legamantul?

Judecatori 2:8-23November 2021

Victor Braica – Dragostea incomparabila a Tatalui

1 Ioan 3:1 NTR 1. Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.August 2021

Victor Braica – Certitudinea revenirii lui Isus

2 Petru 3:8-10 NTR 8Preaiubiților, nu ignorați faptul că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi! 9Domnul promisiunii nu întârzie, așa cum înțeleg unii întârzierea, ci este răbdător față de voi. El nu dorește ca vreunul să piară, ci dorește ca toți să […]July 2021

Victor Braica – Cum sa recunosti un prooroc fals?

2 Petru 2:1-3 NTR 1Însă în popor s‑au ridicat și profeți falși, tot așa cum și între voi vor fi învățători falși, care vor strecura erezii distrugătoare și‑L vor nega pe Stăpânul Care i‑a răscumpărat, aducând astfel asupra lor o distrugere grabnică. 2Mulți îi vor urma în depravările lor. Din cauza lor, calea adevărului va […]June 2021

Victor Braica – Promisiuni pretioase

2 Petru 1:1-4 NTR 1Simeon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos, au primit, asemenea nouă, aceeași credință de neprețuit: 2harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!Chemarea și alegerea creștinului3Dumnezeiasca Lui putere […]

^