Este vreunul printre voi în suferinţă?

”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte  cântări de laudă!  Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:13-16)

“îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

Problema suferinței este veche ca și omul. A apărut în Eden după ce primul cuplu a cochetat cu Diavolul. Întrebările cu privire la suferință sunt la fel de vechi. Răspunsurile se lasă încă așteptate. Cum poate un Dumnezeu care afirmă că este dragoste să îngăduie ”tone” de suferință și durere? Este Biblia într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Tulburător! Oamenii încearcă să găsească rezolvare la aceste întrebări dar se pare că atunci când ajung la liman apar adâncimi neexplorate și trebuie luat totul de la capăt. Cred că cea mai autorizată Persoană să dea răspunsul corect la aceste frământări este Însuși Dumnezeu. Este absolut necesar să luăm în considerare și ”părerea” Lui în problema suferinței. El a conceput ființa umană și știe cel mai bine cum să ”repare” lucrurile atunci când acestea se strică. Sunt unul din cei care au trecut și trec prin suferință și am beneficiat din plin de ”asistența tehnică” a lui Dumnezeu. Cum poți să treci biruitor prin ”valea umbrelor morții?” Ce trebuie să faci ca să trăiești liniștit și plin de pace când diagnosticul este ”boală incurabilă,” iar medicul îți spune: ”nici o șansa?” Astăzi privim doar la una din fațetele acestei probleme și încercăm să înțelegem ce soluții are Creatorul pentru noi când ajungem în suferință. Este vreunul printre voi în suferință? (Durere fizică sau morală; DEX) – întreabă Stăpânul? Evident că da. Ce să facă? Read more…HRISTOS A ÎNVIAT!

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. I Cor. 15:20

Nu este aici, ci a înviat! Luca 24:6/a

 

Este sărbătoare! Cerul răsună de laudele şi închinarea sfinţilor în lumină. EROUL a biruit moartea “cu moartea pe moarte călcând” şi în toate limbile de pe pământ strigătul urmaşilor Lui este amplificat în megafoanele cerului: “Hristos a Înviat!” Răspunsul este pe măsură: “Adevărat, a Înviat!” Dincolo de osanale şi laudă, închinare şi adorare, care este adevărata valoare a acestei sărbători?

1 . HRISTOS A ÎNVIAT reprezintă certitudinea că BIBLIA ESTE ADEVĂRATĂ. “V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.”(I Cor 15:3-5) “După Scripturi” înseamnă “conform Scripturilor”, adică spusele Cuvantului au fost probate şi Biblia a trecut proba veridicităţii. Poetul spune :”Daţi-mi în mână Biblia cea sfântă / În ea se află viaţa lui Isus. / Pentru mine-a răbdat crucea amară / şi-al sufletului vrăjmaş L-a răpus”, iar apoi urmează provocarea :”Las’ să lucească lumina Scripturii !”. Învierea spune că Scriptura e adevărată de aceea: Citeşte-o! Trăieşte-o! Răspândeşte-o!

2 . HRISTOS A ÎNVIAT argumentează adevărul că EXISTĂ DUMNEZEU. “Nu vei ingădui ca Sfantul Tău să vadă putrezirea” (Fapte 2:27/b), acesta este mesajul care-l proclamă Apostolul Petru în ziua de Rusalii, folosind trimiterea la Psalmul 16 care este un psalm profetic. Iar Apostolul Pavel în demonstraţia matematică de la I Cor. 15:15 subliniază: am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos”.  La toate teoriile care încearcă să contrazică Învierea (teoria furtului, a leşinului, a iluziilor optice), explicaţia este una singură: Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său. Aleluiaaaaaaaaaa ! Trăiască Domnul ! El este real, adevărat şi vrednic de crezare. Poţi conta pe Cuvântul Lui şi poţi experimenta prezenţa Lui!

3 . HRISTOS A ÎNVIAT garantează urmaşilor Săi că VOR ÎNVIA şi ei pentru viaţa vesnică. “Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi” – acesta este strigătul de biruinţă al celor ce au aflat ADEVĂRUL. Pârga este primul rod care anticipează recolta finală. Primul rod s-a copt; urmează recolta. “Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” Ce perspectivă ! Câtă speranţă ! Câtă linişte şi pace chiar în faţa morţii ! Poetul Costache Ioanid proclamă acest adevăr în câteva versuri: ”Nu! Nu suntem neant. Ce fericire / Supremul Adevăr s-a revelat. / Isus e-n noi speranţă şi iubire, / iar moartea e un drum spre nemurire / Există Dumnezeu cu-adevărat!”

 

RUGĂCIUNE

“Tatăl Nostru din Ceruri iţi mulţumim că L-ai înviat din morţi pe Fiul Tău, Domnul nostru Isus Hristos. Credem şi mărturisim că EL este Viu în Vecii Vecilor şi spunem asta pentru că ne-am întâlnit cu El, am crezut în El şi am devenit copiii Tăi! Slavă Ţie Tată pentru o sărbătoare aşa de glorioasă. Mulţumim că fiind viu putem să contăm pe promisiunile Lui din Cuvânt pentru viaţa noastră de fiecare zi şi să experimentăm prezenţa şi părtăşia Lui în familiile noastre şi în Biserica “New Life Romanian Church”. Mulţumim că ne asculţi şi rugăciunile cu privire la mântuirea românilor din aria Phoenix, Arizona şi a tuturor celor din casele şi din naţiunea noastră. Dar mai presus de orice, mulţumim că într-o zi vom fi cu tine Doamne Isuse în glorie unde “moartea nu va mai fi”. În Numele Lui iţi multumim Tată că ne primeşti şi ne binecuvintezi cu Sărbători Fericite cu adevărat !

Amin !

 ^