Este vreunul printre voi în suferinţă?

”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte  cântări de laudă!  Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:13-16)

“îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

Problema suferinței este veche ca și omul. A apărut în Eden după ce primul cuplu a cochetat cu Diavolul. Întrebările cu privire la suferință sunt la fel de vechi. Răspunsurile se lasă încă așteptate. Cum poate un Dumnezeu care afirmă că este dragoste să îngăduie ”tone” de suferință și durere? Este Biblia într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Tulburător! Oamenii încearcă să găsească rezolvare la aceste întrebări dar se pare că atunci când ajung la liman apar adâncimi neexplorate și trebuie luat totul de la capăt. Cred că cea mai autorizată Persoană să dea răspunsul corect la aceste frământări este Însuși Dumnezeu. Este absolut necesar să luăm în considerare și ”părerea” Lui în problema suferinței. Read more…Este vreunul printre voi în suferinţă?

”Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte  cântări de laudă!  Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.  Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:13-16)

“îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.” (Iov 11:16)

Problema suferinței este veche ca și omul. A apărut în Eden după ce primul cuplu a cochetat cu Diavolul. Întrebările cu privire la suferință sunt la fel de vechi. Răspunsurile se lasă încă așteptate. Cum poate un Dumnezeu care afirmă că este dragoste să îngăduie ”tone” de suferință și durere? Este Biblia într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu? Tulburător! Oamenii încearcă să găsească rezolvare la aceste întrebări dar se pare că atunci când ajung la liman apar adâncimi neexplorate și trebuie luat totul de la capăt. Cred că cea mai autorizată Persoană să dea răspunsul corect la aceste frământări este Însuși Dumnezeu. Este absolut necesar să luăm în considerare și ”părerea” Lui în problema suferinței. El a conceput ființa umană și știe cel mai bine cum să ”repare” lucrurile atunci când acestea se strică. Sunt unul din cei care au trecut și trec prin suferință și am beneficiat din plin de ”asistența tehnică” a lui Dumnezeu. Cum poți să treci biruitor prin ”valea umbrelor morții?” Ce trebuie să faci ca să trăiești liniștit și plin de pace când diagnosticul este ”boală incurabilă,” iar medicul îți spune: ”nici o șansa?” Astăzi privim doar la una din fațetele acestei probleme și încercăm să înțelegem ce soluții are Creatorul pentru noi când ajungem în suferință. Este vreunul printre voi în suferință? (Durere fizică sau morală; DEX) – întreabă Stăpânul? Evident că da. Ce să facă? Read more…^