Mic dejun cu Cel înviat

Isus le-a zis: „Veniţi şi luaţi micul dejun!“ Nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: „Tu Cine eşti?“, pentru că ştiau că este Domnul.” (Ioan 21:12, NTLR)

dejun
Era dimineața după o noapte albă. Obosiți și cu barca goală ucenicii au ajuns la țărm. ”Cineva” le atrage atenția întrebându-i:“aveţi ceva de mâncare?” La care: ”Ei i-au răspuns: “Nu”. (Ioan 21:5)Dar ”Șeful Universului” rezolvă problema imediat, explicându-le ce să facă. Împotriva legilor naturii și a legilor pescuitului ucenicii rămân șocați de mulțimea peștilor prinși în mreaja lor. Undeva pe țărm focul era  aprins și peștele era prăjit deja. Aducând și câțiva din peștii pe care tocmai i-au prins, ei sunt invitați la un mic dejun de neuitat. Cel Înviat era gazda care-I așteaptă. Dincolo de meniul special pregătit de Însuși Domnul Isus, această întâlnire rămâne remarcabilă prin ”hrana pentru suflet” din care aveau să se sature urmașii Lui. Cum a fost la breakfastul cu Cel Înviat și ce a însemnat această întâlnire pentru ei dar și pentru noi? Te provoc  să fi interesat și să urmărești în continuare mesajul.

Read more...

Impactul învierii

”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20)

impact
Creștinismul apusean a intrat în săptpmâna mare și ar trebui să parcurgă itinerarul durerii, drumul pe care a trecut Fiul lui Dumnezeu. Spun”ar trebui” deoarece nu a mai rămas aproape nimic din ceea ce a fost cândva respect și evlavie față de jertfa Mântuitorului din săptămâna mare. Doar la nivel de familie sau comunități mici mai există urmași ai Domnului Isus care continuă să rămână credincioși Adevărului și Cuvântului lui Dumnezeu. Însă indiferent de atitudinea oamenilor realitatea rămâne neschimbată: ”atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu.” (Ioan 3:16)În această săptămână a fost un Iuda care s-a unit cu Pilat și Irod și a fost o Via Dolorosa și un Deal al Căpățânii cu o cruce în vârf pe care a fost răstignit Domnul Isus. A fost și un mormânt de împrumut unde Fiul lui Dumnezeu a stat timp de trei zile și trei nopți dar a fost și o Înviere glorioasă care a desăvârșit opera de salvare a omului din păcat și din moarte. Nu mai există nici o incertitudine cu privire la adevărul învierii Domnului Isus din morți. Nici măcar ateii nu mai au vreun contra argument. Christos a Înviat! Asta se știe în cer și pe pământ și acest adevăr rămâne veșnic în picioare. Învierea a schimbat istoria și societatea, familia și individul. Privim în continuare la impactul învierii așa cum ni-l prezintă Cuvântul. Ea, Învierea:

Read more...

Să vă uitați în sus

 ”Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:28)

sus
Creștinismul autentic a revoluționat lumea și istoria prin nivelul înalt de trăire și de mărturie al urmașilor Domnului Isus. Ori și unde ajungeau ei, oamenii din jur făceau diferență între traiul creștinilor și modul lor de viață mărturisind despre pocăiți că: au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A. 4:13). Generațiile primului veac au dus la îndeplinire Marea Însărcinare și Evanghelia a cuprins întreg Imperiul Roman, lumea cunoscută la vremea aceea.  Dar încet, încet creștinismul a fost diluat și s-a transformat din relație în religie. În loc să trăiască și să slujească la nivel de excelență, urmașii Mântuitorului s-au deprins cu datini și obiceiuri, cu sărbători și cu sfinți, cu serbări și cu programe, valori care au luat locul rugăciunii, postului, părtășiei și Scripturii. Provocarea acestui mesaj este marcată de întrebarea: ”La ce nivel trăiești ca și creștin născut din nou: la cel de sus sau la cel de jos?” Ești chemat să-ți duci viața de pocăit: ”după îndemnurile Duhului.” (Rom.8:1)adică la cel mai înalt nivel. Te invit să ridici ochii și inima în sus și să descoperi câteva din valorile pentru care se merită să trăiești ca și copil al lui Dumnezeu. Iată la ce  trebuie să fii atent ca să rămâi pe înălțimi cu Domnul Isus:

Read more...

Martori în vremuri grele

”Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.” (2Tim.3:1)

martoriCuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus cu privire la zilele de la sfârșit. În modul cel mai simplu și pe înțelesul tuturor Scriptura declară că în aceste zile: vor fi vremuri grele.” (2Tim.3:1). Ciudat este faptul că într-o lume unde progresul tehnic este fără egal, iar omenirea este deschisă și fără bariere oamenii în loc s-o ducă mai bine o duc tot mai rău. Ca un paradox al istoriei asistăm la zile în care veștile rele inundă 24/7 știrile din media și ne fac să ne cutremurăm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Se pare ca lumea este scăpată de sub control și plutește în derivă fără direcție și fără scop. Ideologia postmodernă l-a scos pe Dumnezeu din ecuație, iar Adevărul absolut a fot redus la ”adevăruri” mărunte. Toți au dreptate și fiecare pretinde că ceea ce știe el reprezintă adevărul. Dar să nu uităm ce spune poetul: ”Picătură-n marea vremii / Nu contează crezul tău. / Adevăru-I neschimbabil, / Vrei, nu vrei e Dumnezeu!” (Poet anonim). Iată de ce Biblia rămâne singura sursă de încredere și încurajare atunci: ”când se surpă temeliile” (Ps.11:3)motiv pentru care te invit să faci cunoștință cu câțiva ”martori” ai vremurilor de la sfârșit și să înțelegi mărturia lor cu privire la zilele care le parcurgem.

Read more...

Trezirea din valea cu oase

”Am prorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.” (Ez.37:10)

oaseFiecare meditație este rezultatul stării de vorbă cu Dumnezeu. După ce îmi vărs inima înaintea Lui se întâmplă ceva ciudat: El începe să dicteze, iar eu să scriu. Așa se nasc aceste mesaje și cel de față este la fel. O vizită în ”valea cu oase” te înfioară și te pune pe gânduri. Are ceva din poveștile de ”science fiction” și aduce în mintea omului întrebări care pretind un răspuns decent. Oare chiar așa să se fi întâmplat? Este relatarea biblică demnă de crezare? Daca da, atunci ce învățăm ca să ne fie de folos atât nouă cât și celor de lângă noi? Scriptura spune că: ”lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi.” (Ioan 20:31)Iată de ce vă invit să rămânem în cimitirul cu oase și asistăm la minunea pe care o face Dumnezeu, Singurul specialist în imposibil. Strigăm după trezire și așteptăm să se întâmple. Haideți atunci să avem răbdare și să urmărim  imaginile care urmează:

Read more...

Rămâneți tari

”Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Gal.5:1)

tareViața de copil al lui Dumnezeu este o bătălie spirituală permanentă. Diavolul nu renunță așa de ușor la clienții lui și din momentul în care te-ai pocăit va încerca să lovească în tine în fel și chip. Mulți pleacă entuziaști pe cale dar nu toți ajung la final. Iată de ce Scriptura ne face atenți cu privire la războiul în care suntem angrenați și ne cere să ne verificăm ”garderoba” spunând: ”Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Ef.6:11). Nu știu cum stau lucrurile în dreptul tău dar este cert că nu vei fi scutit de atacurile: ”căpeteniilor, domniilor,  stăpânitorilor întunericului acestui veac, duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Ef.6:12). Doresc să ajungi cu bine la sfârșit și să ne întâlnim în glorie împreună cu sfinții și cu Domnul Isus. Iată de ce mesajul acestei meditații te pune în gardă asupra riscului care te pândește ca și copil al lui Dumnezeu dar prezintă în același timp și remediul ca să nu cazi în plasa celui răuÎn final te vei bucura de răsplata pe care Domnul a pregătit-o pentru cei statornici și biruitori. Urmărește cu atenție:


Read more...