Aleargă să învingi

 

”… să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1)

Poetul țărănimii române scrie că: ”O luptă-i viaţa; deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu dor.” (G.Coșbuc – Lupta vieții). Și este adevărat acest mesaj. Din momentul în care te naști începi să alergi în maratonul  vieții care durează până în veșnicie. Iată de ce este extrem de important să alergi dar o faci în așa fel ca să învingi și să câștigi cursa. Dar: ”Cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.” (2Tim.2:5) explică Apostolul Pavel, cel mai mare alergător de cursă lungă din istoria creștinismului. Prietenul meu aș dori să înțelegi că – dacă tot alergi – este înțelept să procedezi de o așa manieră încât la trecerea liniei de sosire să urci podiumul de premiere din Stadionul Olimpic al Cerului în ovațiile milioanelor de sfinți și să primești medalia de aur și coroana de învingător. Iată de ce te rog să urmărești modul în care Scriptura te provoacă să alergi ca să învingi:

Read more...

Portret de ucenic

”Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul mai presus de domnul său.  Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui.” (Matei 10:24-25)

 
La înălțare Fiul lui Dumnezeu a promulgat decretul de evanghelizarea lumii când a împuternicit pe urmașii Săi și le-a zis: Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20). Adevărata istorie a creștinismului este istoria facerii de ucenici. Așa a început cucerirea lumii pentru Cer. Primii creștini erau cunoscuți ca și: “Oamenii aceștia care au răscolit lumea” (F.A. 17:6) și asta deoarece toți cei care veneau în contact cu ei: au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13)Wow! Ce mărturie dar și ce răspundere era pe umerii lor. În primul veac Evanghelia a ajuns în întreaga lume cunoscută atunci (Imperiul Roman) deoarece nimic și nimeni nu i-a putut opri pe urmașii Celui Înviat să ducă la îndeplinire însărcinarea primită și să plătească prețul suprem ori de câte ori a fost nevoie. Cum stăm astăzi? Bisericile sunt pline dar nu toți creștinii sunt și ucenici. Cei mai mulți sunt doar membri. Diferența este că membrii stau în tribună: ucenicii sunt în teren. Membrii au o religie: ucenicii au o relație. Membrii au nume: ucenicii au viață. Membrii au Biblie: ucenicii au credință. Iată de ce privind la această nevoie majoră din creștinismul zilelor noastre la New Life a început un ciclu de mesaje despre ucenic și ucenicie cu scopul de a redescoperi slujirea adevărată la care ne-a chemat Mântuitorul și de a echipa și provoca pocăiții la o viață de implicare și dedicare în salvarea oamenilor de la pedeapsă veșnică. Cum arată un ucenic autentic? Vă invit să-i creionăm portretul așa cum ni-l descoperă Scriptura.

Read more...

În scurgerea vremurilor

”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”  (Ps.90:12)

 
Suntem deja în anul 2017. Parcă nu-ți vine să crezi și totuși este adevărat cât de repede zboară timpul. Exact cum spune și poetul când scrie: ”Anii noștri, ani puțini  / Cum se scurg de iute  /  Și pe loc de-ai vrea să-i ții / Toți  îți vor scăpa din mâini / Că-s făcuți din săptămâni / Zile si minute.” (P. Dugulescu – Anii noștri). Este vreme de bilanț când (vrem, nu vrem) cântărim în conștiința noastră ce-am făcut bine sau mai puțin bine; socotim cât am adunat și cât am pierdut; ce-am strâns pentru Cer și ce rămâne pentru pământ. Un lucru este cert: când vom pleca din lumea aceasta nu luăm nimic cu noi. Tot ce merge cu noi în veșnicie este ce-am făcut pentru Domnul și pentru Împărăția Sa. Iată motivul pentru care am apelat la câțiva slujitori de excepție ai lui Dumnezeu care te vor provoca prin mesajul lor să-ți verifici starea  și să vezi dacă ești ”în regulă” în raporturile tale cu Creatorul, cu semenii tăi și vizavi de valorile care Ți le-a încredințat să le administrezi ca să aduci profit pentru Cer.  Fă liniște și înțelege ce spune fiecare dintre ei.

Read more...

Revelionul nebunului

”Dar Dumnezeu i-a zis: “Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?” (Luca 12:20) 

Au mai rămas doar câteva ore din anul 2016. Timp suficient să facem liniște în ființele noastre și să privim la anul care aproape a trecut. Noaptea dintre ani este momentul când cântărim ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine în trăirea noastră pe pământ. Cu ce ne-am ales pentru Cer din toată truda anului care a trecut? Ce rămâne pentru veșnicie din toată alergarea noastră? Suntem oare în voia lui Dumnezeu în ce privește valorile pe care El a îngăduit să le administrăm? Sunt întrebări tulburătoare care ne provoacă la cercetare de sine și la o privire corectă pentru viitor. Am ales un mesaj biblic scris de Doctorul Luca, menit să ne atragă atenția la o evaluare corectă a slujirii noastre și la o valorificare ”cu profit maxim” pentru Împărăția Lui a resurselor pe care Creatorul ți le pune la dispoziție. Contextul sugerează că personajul din relatarea biblică se afla singur într-o seară ca cea de revelion. Neavând cu cine să schimbe o vorbă, vorbește cu sine însuși însă ne lasă să descoperim câteva lucruri profunde despre viață și despre veșnicie.


Read more...

Emanuel

“De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” (Isaia 7:14)

Privind la vremurile când a fost scrisă Biblia înțelegem că fiecare nume are o semnificație deosebită și descoperă câte ceva din caracterul persoanei cu acel nume. Urmărind numele multiple ale  lui Dumnezeu, fiecare nume în parte ne descifrează natura și caracterul Lui. În același timp, fiecare nume al lui Dumnezeu ne revelează nenumărate căi prin care El se raportează la om ca să-i fie de folos la vreme de nevoie. Petrecând timp în rugăciune și meditație privind numele Creatorului găsim valori care ne îmbogățesc viața și existența prin apropierea de Cel Prea Înalt. Cu cât Îl cunoaștem mai profund putem să ne relaționăm mai corect vizavi de Persoana Lui. Astăzi ne oprim în dreptul numelui Emanuel. Tradus, acest nume înseamnă ”Dumnezeu este cu noi.” Dar ce înseamnă în mod practic numele Emanuel vom înțelege urmărind mesajul în continuare.


Read more...

Provocări de Advent

“Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire.” (Luca 2:34)

 

Iată-ne din nou în prag de sărbători. Lumea creștină aduce în scenă evenimentul venirii în lume  a Fiului lui Dumnezeu și o face în cele mai diverse feluri: de la spectacole de sunet și lumină la risipă de bani pentru cadouri și mâncare și până la adorare și închinare în smerenie și recunoștință. Față de Fiul lui Dumnezeu nu există poziție de neutralitate. Nașterea Lui te obligă la atitudine față de El. Viața și slujirea Lui te  determină să iei decizii cu valoare eternă. Așa că – vrei nu vrei – vei fi provocat să accepți sau să respingi valorile pe care le aduce în omenire Mântuitorul odată cu întruparea Sa. Iată de ce mesajul acestei meditații nu se dorește a fii altceva decât o provocare vizavi de Cel ce s-a născut într-o iesle la Betleem. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat la venirea Domnului Isus am apelat la”martorii” prezenți la eveniment cu mai bine de două mii de ani în urmă. Provocările lor sunt și ale noastre.

Read more...