August 2021

Sami Crisan – Amnezie spirituala

Marcu 8:1-33Mircea Filip – Evanghelia credintei

Marcu 7:24-28 NTR
24 Isus a plecat de acolo și S‑a dus în hotarele Tyrului și ale Sidonului. Dorind să nu știe nimeni că Se află acolo, a intrat într‑o casă, dar n‑a putut rămâne neobservat, 25ci imediat, o femeie care auzise despre El și a cărei fetiță avea un duh necurat, a venit la El și I‑a căzut la picioare. 26Femeia era o grecoaică, originară din Siro-Fenicia.
Ea L‑a rugat să alunge demonul din fiica ei, 27dar Isus i‑a zis:
– Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței.
28Însă ea a răspuns și i‑a zis:
– Da, Doamne, dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.Mircea Mot – Capul crestinului pe farfuria lumii

Psalmii 7:1-2 NTR
1 Doamne, Dumnezeul meu, în Tine mă adăpostesc!
Izbăvește‑mă de toți prigonitorii mei, scapă‑mă,
2ca să nu‑mi sfâșie sufletul ca un leu,
să nu mă rupă în bucăți și să nu fie nimeni să mă scape!July 2021

Mircea Filip – Cand demonii sunt tolerati, iar Isus respins

Marcu 5:1-8 NTR
1Au ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gherasenilor. 2Când a coborât Isus din barcă, L‑a întâmpinat imediat un om care ieșea din morminte și avea în el un duh necurat. 3El își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să‑l țină legat nici chiar cu un lanț. 4Fusese de multe ori legat cu lanțuri și cu cătușe, dar rupsese lanțurile și sfărâmase cătușele și nimeni nu‑l putea stăpâni. 5Toată noaptea și toată ziua erMircea Mot – De ce unii oameni nu vor accepta Evanghelia niciodata

Psalmii 119:11 NTR
11Strâng Cuvântul Tău în inima mea,
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.Sami Crisan – Adevaratii ucenici ai lui Isus

Marcu 3:13-19 NTR  
13Isus S‑a urcat pe munte și a chemat pe cine a dorit, iar ei au venit la El. 14A ales doisprezece, pe care i‑a numit apostoli, ca să fie cu El, să‑i trimită să predice 15și să aibă autoritate să alunge demoni. 16Cei doisprezece pe care i‑a ales au fost: Simon, căruia i‑a pus numele Petru; 17Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le‑a pus numele „Boanerges“, care înseamnă „Fiii tunetului“; 18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Zelotul; 19și Iuda Iscarioteanul, cel care L‑a trădat pe Isus.Mircea Mot – Timpul potrivit pentru a face bine

Efeseni 2:10 NTR
Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.June 2021

Mircea Filip – Marcu 1:16-18

Marcu 1:16-18 NTR
16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i‑a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le‑a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“ 18Ei și‑au lăsat imediat năvoadele și L‑au urmat.Mircea Mot – Un nou exod

Marcu 1:2-8 NTR
2Așa cum este scris în Isaia, profetul:
„Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu,
care‑Ți va pregăti calea,
3un glas al celui ce strigă în pustie:
«Pregătiți calea Domnului,
neteziți‑I cărările!»“
4S‑a arătat Ioan, cel ce boteza în pustie și proclama botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Tot ținutul Iudeei și toți ierusalimiții au început să iasă la el și, mărturisindu