January 2023

Mircea Mot – Conectat prin identitate

1 Corinteni 12:12,13 12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, […]Mircea Mot – La trecerea in noul an

Iosua 1:88. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.Iosua 3:55. Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate […]November 2022

Mircea Mot – Mentalitatea multumirii

Evrei 13:5-6 5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”6. Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”October 2022

Mircea Mot – Epafra, omul de care se foloseste Dumnezeu

Coloseni 4:12=13 12. Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.13. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din […]Mircea Mot – Pentru ei ma rog

Ioan 17:1-10 1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,2. după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.3. […]September 2022

Mircea Mot – Ce zice omul si ce face Dumnezeu

Psalmii 14 1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.2. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au […]Mircea Mot – Anania si Safira, familia materialista

Faptele Apostolilor 5:1-11 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.3. Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt […]July 2022

Mircea Mot – Boaz si Rut, familia sub providenta lui Dumnezeu

Rut 4:13,1413. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, şi ea a născut un fiu.14. Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi […]Mircea Mot – Avraam si Sara, familia promisiunii

Geneza 21:1-31. Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise.2. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.3. Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac.June 2022

Mircea Mot – David, omul care are pace in mijlocul furtunii

Psalm 3 1. David- Un om realist si onest care nu ignora sau micsoreaza furtuna prin care trece2. David – In mijlocul furtunii priveste la protectia si providenta divina3. David – In mijlocul furtunii, are incredere in biruinta finala si deplina a lui Dumnezeu

^