May 2023

Mircea Moț – Matei 15:21-28

Matei 15:21-2821. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”23. El nu i-a răspuns […]Mircea Mot – Biserica, ambasada lui Cristos pe acest pamant

2 Corinteni 5:20 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!April 2023

Mircea Mot – Marsul pentru vietile noastre

 February 2023

Mircea Mot – Incurajarea sfanta

Evrei 3:13 13. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.January 2023

Mircea Mot – Semnele omului nou – absenta maniei

Efeseni 4:31-3231. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.Mircea Mot – Conectat prin identitate

1 Corinteni 12:12,13 12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, […]Mircea Mot – La trecerea in noul an

Iosua 1:88. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.Iosua 3:55. Iosua a zis poporului: „Sfinţiţi-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate […]November 2022

Mircea Mot – Mentalitatea multumirii

Evrei 13:5-6 5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”6. Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”October 2022

Mircea Mot – Epafra, omul de care se foloseste Dumnezeu

Coloseni 4:12=13 12. Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.13. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din […]Mircea Mot – Pentru ei ma rog

Ioan 17:1-10 1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,2. după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.3. […]

^