March 2024

Mircea Moț – Ce faci când vine Împăratul?

Matei 21.1-111. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.3. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi […]February 2024

Mircea Moț – Grija față de membrii bisericii

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 5.1-3 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;2. pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia.3. Cinsteşte pe văduvele care sunt cu […]January 2024

Mircea Moț – Rolul femeii în biserică

1 Timotei 2.9-15 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată […]Mircea Moț – 1 Timotei 112-17

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.12-17 2. Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui,13. măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!14. […]December 2023

Mircea Moț – Cum să trăim în noul an?

Filipeni 3:13,14 13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.Mircea Moț – Darul Divin (II)

Isaia 9:66. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”November 2023

Mircea Moț – Cum să trăim în lumina supremației lui Cristos

Coloseni 2:1-5 1. Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui […]October 2023

Mircea Moț – Iuda Iscarioteanul

Din seria de mesaje “De la neobișnuit la extraordinar” —————————————————–Matei 26:21-25 21. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”22. Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”23. Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins […]September 2023

Mircea Moț – Întrebările Psalmilor

Psalmii 4:6-86. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.8. Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte […]Mircea Moț – Apostolul Ioan, de la fiul tunetului la ucenicul iubirii

Marcu 10:35-37 35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.”36. El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”37. „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” […]August 2023

Mircea Moț – Vremea îngrijorării sau vremea închinării?

Psalmii 2 1. Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:3. „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”4. Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.5. Apoi, în […]July 2023

Mircea Moț – Biserica, școala lui Cristos

Matei 28:19,20  19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.May 2023

Mircea Moț – Biserica, armata lui Cristos

Efeseni 6:10-11 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.Mircea Moț – Matei 15:21-28

Matei 15:21-2821. Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.22. Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”23. El nu i-a răspuns […]Mircea Mot – Biserica, ambasada lui Cristos pe acest pamant

2 Corinteni 5:20 20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

^