June 2024

Mircea Moț – Marcu 6

Marcu 6:1-61. Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.2. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost […]Mircea Moț – Noe, tatăl care își scapă familia

Evrei 11.7 7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.Mircea Moț – Cu Dumnezeu prin suferință

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————– Iov 42.1-6 1. Iov a răspuns Domnului şi a zis:2. „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –3. „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care sunt […]May 2024

Mircea Moț – Mama care crește copii puternici

Judecători 13.1-5 1. Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani.2. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea.3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu […]April 2024

Mircea Moț – La masă cu Isus

Matei 26.26-2826. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el;28. căci acesta este sângele Meu, sângele […]March 2024

Mircea Moț – Ce faci când vine Împăratul?

Matei 21.1-111. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.3. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi […]February 2024

Mircea Moț – Grija față de membrii bisericii

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 5.1-3 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;2. pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia.3. Cinsteşte pe văduvele care sunt cu […]January 2024

Mircea Moț – Rolul femeii în biserică

1 Timotei 2.9-15 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată […]Mircea Moț – 1 Timotei 112-17

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.12-17 2. Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui,13. măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!14. […]December 2023

Mircea Moț – Cum să trăim în noul an?

Filipeni 3:13,14 13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.Mircea Moț – Darul Divin (II)

Isaia 9:66. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”November 2023

Mircea Moț – Cum să trăim în lumina supremației lui Cristos

Coloseni 2:1-5 1. Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup;2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui […]October 2023

Mircea Moț – Iuda Iscarioteanul

Din seria de mesaje “De la neobișnuit la extraordinar” —————————————————–Matei 26:21-25 21. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”22. Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”23. Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins […]September 2023

Mircea Moț – Întrebările Psalmilor

Psalmii 4:6-86. Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”7. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.8. Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte […]Mircea Moț – Apostolul Ioan, de la fiul tunetului la ucenicul iubirii

Marcu 10:35-37 35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.”36. El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”37. „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” […]

^