September 2022

Mircea Mot – Ce zice omul si ce face Dumnezeu

Psalmii 14 1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.2. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.3. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au […]Mircea Mot – Anania si Safira, familia materialista

Faptele Apostolilor 5:1-11 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.3. Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt […]July 2022

Mircea Mot – Boaz si Rut, familia sub providenta lui Dumnezeu

Rut 4:13,1413. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, şi ea a născut un fiu.14. Femeile au zis Naomei: „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi […]Mircea Mot – Avraam si Sara, familia promisiunii

Geneza 21:1-31. Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise.2. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.3. Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac.June 2022

Mircea Mot – David, omul care are pace in mijlocul furtunii

Psalm 3 1. David- Un om realist si onest care nu ignora sau micsoreaza furtuna prin care trece2. David – In mijlocul furtunii priveste la protectia si providenta divina3. David – In mijlocul furtunii, are incredere in biruinta finala si deplina a lui DumnezeuDecember 2021

Mircea Mot – Asteptand Darul nespus de mare

2 Corinteni 9:15 15. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!Evrei 1:1-3 1. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri de multe ori şi în multe feluri, prin profeţi,2. însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]Mircea Mot – ABC-ul Mesei Domnului

1 Corinteni 6:20 NTR Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu!November 2021

Mircea Mot – Eliberarea de amaraciune

Efeseni 4:31-5:2 NTR 31. Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! 32. În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos. 1. Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi 2. şi trăiţi […]September 2021

Mircea Mot – Incurajare pentru familia lui Dumnezeu

1 Ioan 2:12-14 NTR 12Vă scriu, copilașilor,pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său.13Vă scriu, părinților,pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.Vă scriu, tinerilor,pentru că l‑ați învins pe cel rău.14V‑am scris, copilașilor,pentru că L‑ați cunoscut pe Tatăl.V‑am scris, părinților,pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.V‑am scris, […]August 2021

Mircea Mot – Costul urmarii lui Cristos

Marcu 8:34-37 NTR 34Apoi i‑a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii Săi și le‑a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine vrea să‑și salveze viața, o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu și de […]

^