Învierea, ultima bătălie

”Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1Cor.15:55)

 ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20)

 ” …  mi s-a arătat şi mie.” (1Cor.15:8) 

inviereaMoartea reprezintă ultima redută de cucerit. Armate de savanți, cercetători și medici sunt ”pe baricade” în lupta împotriva morții. Teama de moarte este arma cu care Diavolul ține sub teroare ființa umană. La toate încercările omului de a se elibera de moarte și de teroarea ce o provocă ea, Dumnezeu are alternativa Lui expusă în modul cel mai clar în Sfânta Scriptură. Odată intrat în omenire, păcatul a adus moartea. (Romani 3:23,6:23). Pentru a salva rasa umană din ghearele păcatului și morții Dumnezeu a trimis pe Singurul Lui fiu în mizeria și mocirla noastră, iar într-o săptămână ca aceasta (săptămâna patimilor) a fost atârnat pe cruce între doi tâlhari și așezat într-un mormânt din care a înviat și este Viu în Vecii vecilor. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că până la venirea Domnului Isus moartea își va face vama. Dar, tot așa de realiști trebuie să fim la gândul că nu se termină totul la mormânt și că ultima bătălie va fi câștigată de Dumnezeu la înviere. Ca să înțelegem acest lucru, Creatorul ne-a dat o mostră prin învierea Domnului Isus. Este ultima bătălie care aduce în scenă câteva realități de necontestat. Care sunt acestea?

 1. Triumful Adevărului. Apostolul Pavel cu raţiunea unui matematician demonstrează la 1 Corinteni 15 realitatea învierii și concluzionează în v.20: ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi!” Nici o umbră de îndoială. Dacă așa stau lucrurile, atunci putem afirma cu toată convingerea că Dumnezeu există și că Biblia este adevărată. Martorii învierii și primii creștini au proclamat cu tărie aceste adevăruri:”Dar Dumnezeu L-a înviat…”/”Dumnezeu a înviat pe acest Isus.” (F.A.2:24,32) /”… am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos” (1Cor.15:15). Cei mai mulți au plătit prețul suprem pentru mărturia lor fiind siguri că nu s-au înșelat. Pe de altă parte învierea aduce lumină și cu privire la autenticitatea Scripturii: ”V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1Cor.15:3-4). O altă traducere a expresiei ”după Scripturi” este ”conform Scripturilor.” Parafrazând, putem afirma că tot ceea ce s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu nu a fost la voia întâmplării, ci a fost conform Scripturilor. Adică, Biblia este adevărată. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat și infailibil. Poți să-l crezi și să-ți trăiești viața după adevărurile așezate în ea.

 2. Mărturia Bisericii. Argumentele ateilor împotriva învierii Domnului Isus au căzut unul câte unul. Christos a înviat și acest adevăr nu poate fi tăgăduit. Cea mai simplă dovadă că Fiul lui Dumnezeu este viu este Biserica. Un om mort nu poate să aibă urmași. Domnul Isus trăiește deoarece: ”… S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie.” (1Cor.15:5-8). /”… în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” (F.A. 2:41). Iar astăzi sunt milioane pe tot pământul. Așa spune poetul și compozitorul Nicolae Moldoveanu: Sunt o rază din Golgota/Lângă ţărmuri de oceane. /O scânteie-n vârf de stâncă/Cine-o vede-n noapte-adâncă? /Dar ca mine mai sunt încă/milioane, milioane.” Imaginea finală este de-a dreptul fantastică: ”După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.” (Apoc.7:9). Întrebarea următoare este tulburătoare: ”Unde vei fi tu în ziua când Cel Viu Își va duce Mireasa să o prezinte Tatălui?” Aș vrea să te pună pe gânduri și Să-L întâlnești chiar acum.

3. Certitudinea învierii noastre. Perspectiva învierii Mântuitorului este învierea noastră. Pledoaria apostolului pentru adevăr se termină cu strigătul biruinței din 1 Cor. 15:20: ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” Pârga reprezintă: ”Cele dintâi fructe sau roade dintr-un an; roade timpurii.” (DEX). Sunt roadele care anunță recolta. Nu e nici o incertitudine: e sigur că va urma culesul. ”Pârga” s-a copt. Așteptăm recolta. Domnul Isus a înviat din morți. El este garanția învierii noastre. ”Vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui” strigă Fratele Pavel la Romani 6:5. Iată de ce scopul vieții lui a fost: Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui!” (Filipeni 3:10). Câtă pace și liniște în clipa morții pentru un copil al lui Dumnezeu. Nu spunem ”Adio” în fața gropii din cimitir, ci un sigur ”La revedere”. Asta înseamnă că ne despărțim doar pentru o vreme, așteptând ziua: ”Când cei ce au primit Cuvântul/Ieșind ca crinii din noroi, /Vor părăsi pe veci mormântul/Și-L vor întâmpina pe Sfântul, /În pragul lumii celei noi.” (Petru Dugulescu-”A fost în lume o înviere”). Același Dumnezeu care L-a ridicat din mormânt pe Fiul Său ne va învia și pe noi. Știind aceste adevăruri te asigur că vei avea Sărbători fericite și vei striga din toată inima că: ”Christos a înviat!” Răspunsul va fi pe măsură: ”Adevărat, a înviat!” Așa să te binecuvinteze Cel Prea Înalt împreună cu toată casa ta.

 

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată din Cer pentru că L-ai înviat pe Domnul Isus și că toți cei ce se încred în Tine au aceiași perspectivă. Dă-ne putere îndoită din Duhul Tău să trăim ca urmași ai Învierii și să mărturisim pe Cel ce a spus:”Eu sunt Învierea și Viața.! Amin.


Leave a Reply

^