Învierea, ultima bătălie

”Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1Cor.15:55)

 ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20)

 ” …  mi s-a arătat şi mie.” (1Cor.15:8) 

inviereaMoartea reprezintă ultima redută de cucerit. Armate de savanți, cercetători și medici sunt ”pe baricade” în lupta împotriva morții. Teama de moarte este arma cu care Diavolul ține sub teroare ființa umană. La toate încercările omului de a se elibera de moarte și de teroarea ce o provocă ea, Dumnezeu are alternativa Lui expusă în modul cel mai clar în Sfânta Scriptură. Odată intrat în omenire, păcatul a adus moartea. (Romani 3:23,6:23). Pentru a salva rasa umană din ghearele păcatului și morții Dumnezeu a trimis pe Singurul Lui fiu în mizeria și mocirla noastră, iar într-o săptămână ca aceasta (săptămâna patimilor) a fost atârnat pe cruce între doi tâlhari și așezat într-un mormânt din care a înviat și este Viu în Vecii vecilor. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că până la venirea Domnului Isus moartea își va face vama. Dar, tot așa de realiști trebuie să fim la gândul că nu se termină totul la mormânt și că ultima bătălie va fi câștigată de Dumnezeu la înviere. Ca să înțelegem acest lucru, Creatorul ne-a dat o mostră prin învierea Domnului Isus. Este ultima bătălie care aduce în scenă câteva realități de necontestat. Care sunt acestea? Read more…^