Învierea, ultima bătălie

”Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1Cor.15:55)

 ”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20)

 ” …  mi s-a arătat şi mie.” (1Cor.15:8) 

inviereaMoartea reprezintă ultima redută de cucerit. Armate de savanți, cercetători și medici sunt ”pe baricade” în lupta împotriva morții. Teama de moarte este arma cu care Diavolul ține sub teroare ființa umană. La toate încercările omului de a se elibera de moarte și de teroarea ce o provocă ea, Dumnezeu are alternativa Lui expusă în modul cel mai clar în Sfânta Scriptură. Odată intrat în omenire, păcatul a adus moartea. (Romani 3:23,6:23). Pentru a salva rasa umană din ghearele păcatului și morții Dumnezeu a trimis pe Singurul Lui fiu în mizeria și mocirla noastră, iar într-o săptămână ca aceasta (săptămâna patimilor) a fost atârnat pe cruce între doi tâlhari și așezat într-un mormânt din care a înviat și este Viu în Vecii vecilor. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că până la venirea Domnului Isus moartea își va face vama. Dar, tot așa de realiști trebuie să fim la gândul că nu se termină totul la mormânt și că ultima bătălie va fi câștigată de Dumnezeu la înviere. Ca să înțelegem acest lucru, Creatorul ne-a dat o mostră prin învierea Domnului Isus. Este ultima bătălie care aduce în scenă câteva realități de necontestat. Care sunt acestea? Read more…Până nu se întoarce țărâna în pământ

7. “ …  până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” (Ecl.12:7)

27. “ … oamenilor le este rânduit să moară …” (Evrei 9:27)

22. “Cu vremea săracul a murit … a murit şi bogatul … ” (Luca 16:22) 

taranaUltima armă pe care Diavolul o folosește să terorizeze oamenii este teama de moarte. Totul este bine până când se ajunge la acest subiect. Oamenilor nu le place să discute despre sfârșitul vieții lor. Gândul morții alungă liniștea și pacea și aduce tulburare și spaimă. Există diferite filozofii de viață care încearcă să explice cum trebuie să se comporte omul în fața morții. O armată de capelani și consilieri sunt angajați să pregătească ființa umană pentru momentele finale ale existenței pământești. Studii și experiențe științifice au dovedit că există cel puțin două feluri de comportament în fața morții: oameni care sunt îngroziți și care nu vor să plece de pe pământ și oameni care trăiesc în liniște până la capăt și sfârșesc viața cântând și rugându-se. În imnologia creștină există o cântare care întreabă: ”Unde vei fi în veșnicii, tu ce de Domnul ești creat? /Unde vei fi în veșnicii, /El suflet viu Ți-a însuflat. /Răspunde azi, răspunde azi. /Unde vei fi în veșnicii?” Ce întrebare provocatoare pentru fiecare muritor. Oare poate cineva să răspundă cu adevărat la această întrebare? Există vreo posibilitate să știm ce se întâmplă cu noi dincolo de Iordanul morții? Cu certitudine, există. Cartea Cărților face lumină și aduce în scenă adevăruri extraordinare despre veșnicie. Dar, ATENȚIE! Ele trebuie cunoscute “… până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.” (Ecl.12:7). Adică în timpul pe care Creatorul l-a îngăduit să ne ducem existența noastră vremelnică. Oare ce ar trebui să înțelegem ca să avem liniște și pace în clipa plecării noastre de pe acest pământ? Read more…^