March 2017

Mihai Sarbu – Invitatie la adevar

Ioan 8:32February 2017

Mihai Sarbu – Invitatie la drumetie

Luca 10:30-37 “30. Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. 31. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe […]Mihai Sarbu – Mostenirea din camera de sus

Ioan 13:12-15 12. După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? 13. Voi Mă numiţi Învăţătorul și Domnul, și bine ziceţi, căci sunt. 14. Deci, dacă Eu, Domnul și Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. […]January 2017

Mihai Sarbu – Imperativele odihnei

Matei 11:28-30 28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. 29. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”Mihai Sarbu – Portret de ucenic

Matei 10:24-25 24.Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul său, nici robul, mai presus de domnul său. 25.Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui?August 2014

Mihai Sârbu – Când apa este amară

Seria “Mai mult decât biruitori”June 2014

Mihai Sarbu – Binecuvântare Eliam Axel SăutiuțMihai Sârbu – Câteva clipe în cuptorMay 2014

Mihai Sârbu – Gândind la înălțareMarch 2014

Mihai Sârbu – O noapte cu leii

Seria de predici “Mai mult decat biruitori” Text biblic (Daniel 6:16-17)

^