June 2024

Mircea Moț – Cu Dumnezeu prin suferință

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————– Iov 42.1-6 1. Iov a răspuns Domnului şi a zis:2. „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –3. „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care sunt […]May 2024

Vali Simion – Ce să nu faci când treci prin suferință

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————– Iov 38.1-6 1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:2. „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?3. Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.4. Unde erai tu când am întemeiat […]Victor Braica – Evanghelia dinaintea Evangheliei

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————– Iov 33.14-19 14. Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.15. El vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.16. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui,17. […]Mircea Filip – Adevărata înțelepciune

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 28.12-23 12. Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?13. Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii.14. Adâncul zice: „Nu este în mine”; şi marea zice: „Nu este la mine.”15. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se […]Sami Crișan – Sfaturile și suferința

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 12.13-2513. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.14. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.15. El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.16. El are […]April 2024

Sami Crisan – Păcatul și suferința

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 4.1-51. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:2. „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă?3. De multe ori tu ai învăţat pe alţii şi ai întărit mâinile slăbite.4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau […]Sami Crișan – Suferința și emoțiile

Iov 3.24-26 24. Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele, şi jalea mi se varsă ca apa.25. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; de ce mi-e frică, de aceea am parte!26. N-am nici linişte, nici pace, nici odihnă, şi necazul dă peste mine.”Vali Simion – Suveranitatea lui Dumnezeu în suferință

Iov 2.11-1311. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie.12. Ridicându-şi ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Şi au ridicat glasul şi au […]Mircea Filip – Rămâi lângă Dumnezeu în incercări

Iov 2.1-10 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului.2. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”3. Domnul […]Sami Crișan – Credinciosul și suferința

Iov 1.1-22 1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.2. I s-au născut şapte fii şi trei fete.3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi […]

^