Mircea Filip – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (I)


Download (right click and choose save as)

Video

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”
————————————————————————————
1 Timotei 4.6-10
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.
7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.
9. Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit!
10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.


^