February 2024

Vali Simion – Dumnezeul incomparabil

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei1.17 17. A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.Mircea Moț – Grija față de membrii bisericii

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 5.1-3 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;2. pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia.3. Cinsteşte pe văduvele care sunt cu […]Sami Crișan – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (II)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.11-16 11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai […]Mircea Filip – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (I)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.6-10 6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.8. […]Sami Crișan – Pregătiți pentru vremurile din urmă

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.1-5 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,2. abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.3. Ei […]Mircea Filip – Diaconii din biserică

1 Timotei 3.8-13 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,9. ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.10. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase […]Adi Baltă – Caracterul și rolul prezbiterilor

1 Timotei 3.1-7 1. Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.”2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii.3. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig […]January 2024

Mircea Moț – Rolul femeii în biserică

1 Timotei 2.9-15 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată […]Sami Crișan – Rugăciunea

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 2.1-8 1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.3. […]Victor Braica – 1 Timotei 118-20

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.18-20 18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă.20. Din […]Mircea Moț – 1 Timotei 112-17

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.12-17 2. Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui,13. măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!14. […]Mircea Filip – Pericolul învățătorilor falși

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.3-5 3. După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură4. şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult […]

^