Mircea Mot – Eliberarea de amaraciune


Download (right click and choose save as)

Video

Efeseni 4:31-5:2 NTR
31. Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi!
32. În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos.
1. Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi
2. şi trăiţi în dragoste, aşa cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un dar cu miros plăcut şi ca o jertfă lui Dumnezeu.^