Jul 23, 2017
Val Monafu – Despre sfintenie
By: Guest
Series: Predici
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jul 23, 2017Val Monafu – Despre sfintenie
  Jul 23, 2017
  Val Monafu – Despre sfintenie
  By: Guest
  Series: Predici
   
 • Jun 11, 2017Paul Negrut – Fi un Eliazar
  Jun 11, 2017
  Paul Negrut – Fi un Eliazar
  By: Guest
  Series: Predici
   
 • Jun 4, 2017Ionut Popescu – Obey your parents
  Jun 4, 2017
  Ionut Popescu – Obey your parents
  By: Guest
  Series: Youth
   
 • May 28, 2017Jean Chiforeanu – Mesaj de evanghelizare
  May 28, 2017
  Jean Chiforeanu – Mesaj de evanghelizare
  By: Guest
  Series: Predici
   
 • May 14, 2017Samuel Stan – Mama fiilor lui Zebedei
  May 14, 2017
  Samuel Stan – Mama fiilor lui Zebedei
  By: Guest
  Series: Predici
   
 • May 7, 2017Daniel Chiu – Robul Domnului
  May 7, 2017
  Daniel Chiu – Robul Domnului
  By: Guest
   
 • May 7, 2017Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  May 7, 2017
  Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  By: Guest
   
 • Mar 5, 2017Nelu Iubas – Drumul de la teasc
  Mar 5, 2017
  Nelu Iubas – Drumul de la teasc
  By: Guest
  Series: Predici
  Matei 16:13-23
  13.Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14.Ei au răspuns: „Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci.” 15.„Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16.Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17.Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. 18.Și Eu îţi spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19.Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20.Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Isus vestește patimile și moartea Sa 21.De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22.Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple așa ceva!” 23.Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 • Feb 26, 2017Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  Feb 26, 2017
  Manu Ghigeanu – Isus, viata noastra
  By: Guest
  Series: Predici
  Luca 18:18-30
  18. Un fruntaș a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?” 19. „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 20. Știi poruncile: ‘Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.’” 21. „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” 22. Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” 23. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. 24. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! 25. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 26. Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” 27. Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” 28. Atunci, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.” 29. Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu 30și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veșnică.”
 • Feb 19, 2017Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  Feb 19, 2017
  Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  By: Guest
  Apocalipsa 1:1-3
  "1. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
^