November 2021

Mircea Mot – Eliberarea de amaraciune

Efeseni 4:31-5:2 NTR 31. Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! 32. În schimb, fiţi buni unii cu alţii, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu, în Cristos. 1. Aşadar, fiţi imitatori ai lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi 2. şi trăiţi […]September 2021

Mircea Mot – Incurajare pentru familia lui Dumnezeu

1 Ioan 2:12-14 NTR 12Vă scriu, copilașilor,pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său.13Vă scriu, părinților,pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.Vă scriu, tinerilor,pentru că l‑ați învins pe cel rău.14V‑am scris, copilașilor,pentru că L‑ați cunoscut pe Tatăl.V‑am scris, părinților,pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.V‑am scris, […]August 2021

Mircea Mot – Costul urmarii lui Cristos

Marcu 8:34-37 NTR 34Apoi i‑a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii Săi și le‑a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine vrea să‑și salveze viața, o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu și de […]Mircea Mot – Creștinismul Autentic

1 Ioan 1:1-4 NTR 1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții 2–  căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care […]Mircea Mot – Capul crestinului pe farfuria lumii

Psalmii 7:1-2 NTR 1 Doamne, Dumnezeul meu, în Tine mă adăpostesc!Izbăvește‑mă de toți prigonitorii mei, scapă‑mă,2ca să nu‑mi sfâșie sufletul ca un leu,să nu mă rupă în bucăți și să nu fie nimeni să mă scape!July 2021

Mircea Mot – De ce unii oameni nu vor accepta Evanghelia niciodata

Psalmii 119:11 NTR 11Strâng Cuvântul Tău în inima mea,ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.Mircea Mot – Timpul potrivit pentru a face bine

Efeseni 2:10 NTR Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.June 2021

Mircea Mot – Cum sa te intaresti in chemarea pe care ai primit-o?Mircea Mot – Un nou exod

Marcu 1:2-8 NTR 2Așa cum este scris în Isaia, profetul:„Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe mesagerul Meu,care‑Ți va pregăti calea,3un glas al celui ce strigă în pustie:«Pregătiți calea Domnului,neteziți‑I cărările!»“4S‑a arătat Ioan, cel ce boteza în pustie și proclama botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5Tot ținutul Iudeei și toți ierusalimiții au început să iasă […]May 2021

Mircea Mot – Marea trezire spirituala

Iona 3

^