October 2023

Mircea Moț – Iuda Iscarioteanul

Din seria de mesaje “De la neobișnuit la extraordinar” —————————————————–Matei 26:21-25 21. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”22. Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”23. Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins […]Sami Crișan – Iacov, fiul lui Alfeu

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar”   Marcu 3:16-19 16. Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru;17. Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerghes, care tălmăcit înseamnă: „Fiii tunetului”;18. Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; […]Sami Crișan – Apostolul Tadeu

Din seria de mesaje “De la obișnuit la extraordinar” Ioan 14:21-26 21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, […]Mircea Filip – Simon Zelotul, luptatorul pentru libertate

Luca 6:12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, […]September 2023

Sami Crișan – Apostolul Matei

Matei 9:9-13 9. De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.10. Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi […]Victor Braica – Apostolul Toma

Ioan 20:24-2924. Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna […]Mircea Moț – Apostolul Ioan, de la fiul tunetului la ucenicul iubirii

Marcu 10:35-37 35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.”36. El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”37. „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” […]Sami Crișan – Apostolul Natanael

Ioan 1:43-51 43. A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“44. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.45. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, […]August 2023

Mircea Filip – Apostolul Filip, omul de acțiune

Ioan 1:43-46 43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.”44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în […]Mircea Filip – Iacov, primul martir dintre cei 12 apostoli

Marcu 1:19-20 19. A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele.20. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.Sami Crișan – Apostolul Andrei

Din seria de mesaje “De la obisnuit la extraordinar” Ioan 1:35-40 35. A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.38. Isus S-a întors; şi, când i-a […]Victor Braica – Simon Petru

Matei 4:18-20 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.19. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după […]July 2023

Sami Crișan – Ce învățăm desprea alegerea celor doisprezece Apostoli?

Luca 6 12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe […]

^