October 2020

Mircea Mot – Pana la inviere

1 Corinteni 15:58;16:1-4 58De aceea, frații mei preaiubiți, fiți fermi, de neclintit, sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este fără folos. 1Cu privire la colecta pentru sfinți, faceți și voi tot așa cum le‑am dat îndrumări bisericilor din Galatia: 2în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să […]September 2020

Mircea Mot – Hristos a inviat

1 Corinteni 15:3-5 NTR “3V-am învăţat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, 4că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, 5și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.”  August 2020

Mircea Mot – Voi sunteti trupul lui Cristos

1 Corinteni 12:12-31 NTR Căci, așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și Cristos. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într‑un singur Duh, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și […]July 2020

Mircea Mot – Oamenii cu judecata si idolii

1 Corinteni 10:14-22 14De aceea, preaiubiții mei, fugiți de idolatrie! 15Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați singuri ceea ce vă spun! 16Paharul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este oare părtășia cu sângele lui Isus Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtășia cu trupul lui Cristos? 17Pentru că este o singură […]June 2020

Mircea Mot – Haine indispensabile din garderoba crestinului

Coloseni 3:12-13 12 Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă […]May 2020

Mircea Mot – Pradatori de care sa stai deoparte

Coloseni 2:8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.December 2017

Mircea Mot – Youth

 November 2017

Mircea Mot – Ucenicul si multumirea

 Mircea Mot – Thankful disciple

 Mircea Mot – Forgiving like Jesus

 

^