Sami Crișan – Apostolul Natanael


Download (right click and choose save as)

Video

Ioan 1:43-51
43. A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“
44. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, precum şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!
46. Natanael i-a zis: – Poate ieşi ceva bun din Nazaret?! Filip i-a răspuns: – Vino şi vezi!
47. Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!“
48. Natanael L-a întrebat: – De unde mă cunoşti? Isus i-a răspuns: – Te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte ca Filip să te cheme.
49. Natanael a zis: – Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!
50. Isus i-a răspuns: – Crezi pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea!
51. Apoi i-a zis: – Adevărat, adevărat vă spun că veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu înălţându-se şi coborându-se peste Fiul Omului!


^