Sami Crișan – Sfaturile și suferința


Download (right click and choose save as)

Video

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”
———————————————————————————–
Iov 12.13-25
13. La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
14. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa.
15. El opreşte apele şi totul se usucă; El le dă drumul, şi pustiesc pământul.
16. El are puterea şi înţelepciunea; El stăpâneşte pe cel ce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii.
17. El ia robi pe sfetnici şi tulbură mintea judecătorilor.
18. El dezleagă legătura împăraţilor şi le pune o frânghie în jurul coapselor.
19. El ia robi pe preoţi; El răstoarnă pe cei puternici.
20. El taie vorba celor meşteri la vorbă; El ia mintea celor bătrâni.
21. El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.
22. El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morţii.
23. El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.
24. El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,
25. unde bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.


^