Domnul este Dumnezeu

” Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem.” /Ps.100:3/

” … din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” /Ps.90:2/ 

domnulM-am gândit că la acest început de an este benefic să ne reamintim adevărul capital al existenței noastre transmis sub formă de somație în Sfânta Scriptură:“Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Ps.46:10). Criza profundă generată de renunțarea voită la valorile absolute ale existenței noastre a împins lumea spre haos și dezordine. Tocmai pentru a supraviețui  avem nevoie să înțelegem adevărul că ”Domnul este Dumnezeu” și să ne ghidăm viața după pretențiile Lui. Iată de ce vă invităm să ne oprim și să-L privim pe Dumnezeu în manifestarea Sa plenară din universul pe care L-a creat, iar apoi să ne smerim înaintea Lui ca să vină peste noi vremuri de înviorare și de trezire spirituală de care este așa de mare nevoie. Ca să-L regăsim haideți să intrăm cu sfială în sanctuarul Universului prin câteva ferestre deschise în Scriptură:

Read more...

La început de an

”Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.

Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Rom.14:8,12)

an

Granița dintre ani este un moment tare potrivit pentru retrospectivă dar și pentru perspectivă. Prezentul ne obligă să privim în urmă la zilele care s-au scurs din viața noastră dar și în viitor la zilele care vor urma (cu ajutorul Domnului). Anul 2015 a fost un timp hărăzit de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să trăim cu folos pentru El și pentru cei din jurul nostru. În ce măsură s-a întâmplat asta, răspunde fiecare în dreptul său. Oricum, anul 2015 este deja în arhivă; el a devenit istorie. Putem să selectăm tot ce a fost benefic dar și ceea ce a fost mai puțin folositor și să decidem cum să ne investim mai bine viața, sănătatea, libertatea și resursele ca în anul 2016 să trăim la nivel de excelență pentru slava și Gloria Numelui Său! Iată câteva ”propuneri” pe care Apostolul Pavel ni le sugerează bazat pe experiența lui cu Domnul.


Read more...

Mărturii despre ultimul advent

“Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi “Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.” (Evrei 10:37)

adventCuvântul ”advent” din limba latină la fel ca și cuvântul ”parousia” din limba greacă înseamnă ”venire.” Amândouă cuvintele se referă atât la prima, cât și la cea de-a doua venire a  Domnului Isus. Credem ca așa cum s-a întâmplat la prima venire a Mântuitorului se va întâmpla și la revenirea Lui. Mărturiile despre întâia venire a Fiului lui Dumnezeu pe pământ sunt fascinante și ele se vor repeta și la cea de-a doua Lui venire. Scriptura, istoria ,societatea, biserica, Israelul  – toate strigă fără vorbe că Domnul Isus vine să împlinească ultimele capitole din profețiile Scripturii. Dacă acum două mii de ani Scriptura a afirmat că mai este “Încă puţină, foarte puţină vreme”, atunci înseamnă că în zilele care le trăim:“Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi” (Evrei 10:37) cu adevărat! Oare există argumente în sprijinul afirmațiilor de mai sus? Dacă întoarcerea Domnului Isus este iminentă, atunci încotro trebuie să privim ca să ne liniștim sufletul și inima? Firește că în Scriptură deoarece ea reprezintă singura autoritate în materie de credință. Haideți să facem liniște și să urmărim câteva puncte de reper care jalonează mărturiile despre ultimul advent.


Read more...

Când spunem Emanuel

“Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”. (Matei 1:23)

emanuel
Cineva a scris că Fiul lui Dumnezeu este ”Copilul cu mai multe nume.” Nu  a greșit cu nimic. El a venit din glorie ca să împlinească cea mai extraordinară misiune de sub Soare: mântuirea rasei umane. Iar pentru asta Dumnezeu a îngăduit ca numele Lui să aibă atâtea semnificații încât să acopere și să exprime întreaga operă de salvare a omenirii. Închinarea în toate religiile presupune cunoașterea numelui Divinității. Iată de ce Pruncul născut la Betleem avea să primească nume potrivit cu misiunea Sa. L-au numit ISUS deoarece ”El va mântui pe poporul lui de păcatele sale.” (Matei 1:21)I-au spus CHRISTOS (nume care reprezintă traducerea în greacă a cuvântului aramaic și evreiesc MESIA) care înseamnă UNSUL – Cel trimis de Dumnezeu. Ca să fie înțeles pe deplin numele Lui, Scriptura face și următoarea precizare: ”va fi chemat FIUL CELUI PREA ÎNALT.” (Luca 1:32). Dar în aceiași măsură Domnul Isus este numit și FIUL OMULUI deoarece: ”a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om.” (Fil.2:7-8).  Nu avem de gând să prezentăm lista întreagă de nume cu care Domnul Isus este prezentat în Biblie dar suntem obligați de importanța sărbătorii să amintim și numele EMANUEL (Dumnezeu este cu noi).” (Isaia 7:14) deoarece el reprezintă un veritabil jalon în istoria mântuirii. Iată de ce vă invit să urmărim cu mintea și (mai ales) cu inima și să înțelegem ce mesaj proclamăm atunci când spunem EMANUEL.

Read more...

Imagini din albumul de advent

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

albumVenirea lui Mesia  este ca și o colecție de fotografii care – puse toate împreună – constituie un adevărat album. Meditația care urmează încearcă să prezinte câteva imagini din albumul de Advent. Scriptura relatează momente de excepție despre măreția și grandoarea lui Dumnezeu  care nu a abandonat nici măcar o clipă omul pe care L-a creat. Venirea în lume a Unicului Său Fiu este prilejul cel mai nimerit să înțelegem inima Lui de Tată și să acceptăm provocarea pe care o aduce în dreptul fiecăruia dintre noi. Lasă orice preocupare și fă-ți timp să savurezi câteva secvențe din acest album. Versetul de aur al Bibliei (Ioan 3:16) reprezintă motto-ul și ghidul care te va purta  prin tot albumul însă vei întâlni trei imagini care te vor fascina:


Read more...

Un Copil ni s-a născut

”Căci un copil ni s-a născut un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui.” (Isaia 9:6)

copilSuntem din nou în sezon de Advent. Este vremea când ne aducem aminte că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ”să se nască și să crească, să ne mântuiască.” De asemenea este un timp de pregătire sufletească la gândul că la împlinirea vremii ”Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Gal.4:4-5). Cuvântul ”advent” din limba latină înseamnă ”venire,” la fel ca și cuvântul ”parousia” din limba greacă. Amândouă cuvintele se referă atât la prima, cât și la cea de-a doua venire a  Domnului Isus. Credem ca așa cum s-a întâmplat la prima venire a Mântuitorului se va întâmpla și la revenirea Lui. Dar între aceste două repere au avut și au loc evenimente care confirmă persoana și sluirea Fiului lui Dumnezeu. Câteva întrebări sunt necesare: ”De ce a trimis Tatăl pe Fiul în lumea noastră?” ”Cum dovedește Domnul Isus că este Fiul lui Dumnezeu?” și ”Cum ar trebui să răspundem la provocarea generată de persoana și slujirea Fiului lui Dumnezeu? Haideți să ne apropiem cu o inimă sinceră și să înțelegem că Domnul Isus Cel veșnic a intrat în spațiu și timp pentru câteva motive de excepție:


Read more...