Când vă rugaţi…

“De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea”. (Marcu 11:24)

“Sunt convins că ceea ce este energia nucleară în lumea materială, este rugăciunea în lumea spirituală. Prin rugăciune apăsăm pe butoanele cerului făcând cu efect jertfa lui Isus Christos pentru miliardele de oameni de pe glob”. (Liviu Olah).

Rugăciunea este cea mai mare putere pusă de Dumnezeu la îndemâna omului. Poate oare rugăciunea să pună în mişcare mâna care conduce Universul? Şi dacă DA, atunci cum procedăm ca să beneficiem de “tonele” de binecuvântări pe care le are Stăpânul în depozitele Lui? În ce fel trebuie să ne rugăm ca să sensibilizăm inima lui Dumnezeu?


Read more...

Domnul să te binecuvânteze!

“Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!” (Numeri 6:24-26)

 

În această duminică o familie tânără vine la New Life pentru prima dată cu băieţelul lor de curând născut. Doresc să-l încredinţeze în mâna Domnului şi împreună cu sfinţii din adunare să ceară binecuvântarea Lui peste el. Nu ca un act ceremonial în cadrul unei liturghii dintr-o biserică creştină, ci ca un legământ pe care vor să-l încheie cu Creatorul care a promis că va binecuvânta viaţa, familia şi copiii precum şi existenţa noastră zilnică în toate detaliile ei.


Read more...

Un om cu judecată

 “De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24-25)

                   Cu mulţi ani în urmă o companie petrolieră românească a fost acceptată să foreze într-o ţară din Orientul Apropiat. Au ajuns acolo şi au instalat sondele, începând imediat să extragă ţiţei. În acelaşi câmp petrolier, o companie americană se pregătea să extragă ţiţei, însă toată vara au construit drumuri şi infrastructură. Când a început anotimpul ploios s-au schimbat rolurile: americanii extrăgeau petrol, iar românii se luptau cu noroiul şi mizeria. Ce învăţăm de aici? Că Domnul Isus are dreptate atunci când afirmă: “Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru că nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el,” (Luca 14:28-29). Ce imagine clară a ceea ce trebuie să facem noi ca şi creştini. Cum poţi să construieşti în aşa fel ca” investiţia” să rămână şi să aducă “profit”? Care este “logistica” cea mai bună pentru a fi calificat drept “un om cu judecată?” Ce trebuie să cunoşti ca să nu ajungi la faliment? Vă invit să înţelegem câteva adevăruri utile pentru viaţa noastră.


Read more...

Salutări de la N.L.R.C.

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor. 5:17)

N.L.R.C. reprezintă iniţialele numelui bisericii la care ne adunăm şi slujim. Ele se traduc prin New Life Romanian Church. Care este semnificaţia acestui nume? La începutul lunii Februarie, 2012 Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a inspirat să începem o lucrare care să fie “nouă” atât în formă ei cât şi în modul de închinare. Baza acestei lucrări este Cuvântul lui Dumnezeu şi mântuirea adusă prin jertfa Domnului Isus la Calvar, iar scopul ei este glorificarea lui Dumnezeu prin prezentarea fiecărui credincios al bisericii desăvârșit în Cristos. Viziunea pe care am primit-o este aceea de a ne apropia de semenii noştri români (şi nu numai) în aşa fel ca să simtă prezenţa Duhului Sfânt. Întotdeauna Duhul aduce “noul” în gândire, în slujire şi în relaţiile cu cei cei din jur. Acelaşi Duh ne-a inspirat şi un verset (postat mai sus) care să reprezinte salutul nostru precum şi starea de spirit de la New Life. El conţine esenţa viziunii şi perspectiva lucrării şi slujirii la N.L.R.C. şi are un “laitmotiv” foarte clar: “făptura nouă” şi “lucruri noi” care le înlocuiesc pe cele vechi care “s-au dus”. Împărtăşim acest salut cu toţi prietenii noştri şi vă provocăm să urmăriţi împreună cu noi valorile noi pe care le promovează Cuvântul în acest verset.


Read more...

Rugăciune în vreme de criză

“Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-ţi aminte de îndurările Tale!” (Habacuc 3:2)

Corupţie şi hoţie; religie falsă şi apostazie; indiferenţa faţă de mesajul Domnului transmis prin profeţi şi păcatul care era băut ca apa – aceste expresii creionează situaţia dezastruoasă în care a ajuns poporul lui Dumnezeu. Un “străjer” observă toate aceste lucruri din “turnul lui de strajă” şi îl întreabă pe Dumnezeu:


Read more...

Portretul unui tată adevărat

“Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –  “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” Efes. 5:2-3

 

Este “Ziua Tatălui” (Father’s Day) în America și familiile se bucură să sărbătorească împreună cu tăticul și bunicul această sărbătoare. Să meargă la biserică și apoi să se regăsească împreună la masă, fie acasă, fie la restaurant. Este plăcut că oamenii au găsit cu cale să aibă în calendar o zi din an în care să mulțumească lui Dumnezeu pentru tata (ca și pentru mama) și această zi să fie una festivă cu bucurie și pace. În condițiile postmoderne în care oamenii aleg să nu mai aibă adevăr absolut (poți să fi tată chiar daca ești femeie și mamă chiar daca ești bărbat!!!), totul fiind relativ, cum arată portretul unui tată adevărat? Cuvântul lui Dumnezeu creionează persoana unui părinte real în termeni și culori clare.

 

1.) O persoană cu relații. Un tată în sensul real al cuvântului este o persoană de sex masculin, căsatorit cu o singură femeie cu care are împreună copii. El are relații serioase, atât “deasupra” lui cât și mai jos de el. “ Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.” (I Cor. 11:3). Identitatea tatălui este dată de legătura pe care el o are “pe verticală”, legătura care ajunge până la Dumnezeu, intermediar între el și Tatăl fiind chiar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Christos. Un tată pocăit înțelege ceea ce scrie Apostolul Pavel în Efeseni 3:14, 15: “… Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ.”  El recunoaște public că se află sub autoritatea Regelui din Cer. Ce onoare să fii o piesă în “angrenajul” Stăpânului și să fii băgat în seamă de Cel care conduce Universul. Dar și să poți privi la cei din subordinea ta și să te raportezi la ei pe baza relației tale cu Dumnezeu.

2.) O persoană cu responsabilitățiPărinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.” (Efeseni 6:4). Ca și cap al familiei tatăl poartă pe umeri responsabilități enorme. Nu numai să îngrijească de nevoile materiale din casă, ci să supravegheze și să se implice în “compartimentul” spiritual al familiei. Tatăl trebuie să fie preot în familie. Casa în care tata își exercită rolul și autoritatea cu care l-a investit Dumnezeu este o biserică în miniatură. De fapt, de aici începe biserica: doi sau trei adunați în Numele Lui! Direcția în care va merge familia pornește de la seriozitatea cu care tatăl împreună cu mama se unesc să investească în urmașii lor. Educația, viitorul dar mai ales, mântuirea copiilor reprezintă răspunderi uriașe pentru un tată care nu se va descurca fără ajutorul lui Dumnezeu.”Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Prov. 22:6). Acest cuvânt reprezintă abordarea Învățătorului privind investiția în copiii noștri. Perspectiva trebuie să fie până la bătrânețe și apoi până în veșnicie. “Mustrarea și învățătura Domnului” sunt “uneltele” pe care Domnul le pune la îndemâna părinților ca să producă în urmașii lor “caractere” pentru Cer. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta.

3.) O persoană răsplătită (recompensată).  Orice investiție este făcută cu scopul de a genera profit. Cum se traduce acest lucru în planul familiei. Nu este răsplata mai mare decât să vezi că urmașii tăi te ascultă și asta pentru că te-au văzut pe tine – tatăl lor – ascultându-L pe Tatăl tău din Cer. “Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.” (Efes. 6:1). “Este drept” să se întâmple așa pentru că aceasta este “norma” pe care a lăsat-o Stăpânul. Și porunca merge mai departe: “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –  “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efes. 1:2-3).Când copiii nu vor mai fi sub autoritatea ta, ei vor continua să facă ceea ce au învățat în familie: să-și cinstească părinții până la adânci batranețe și să le dea respectul pe care îl merită. Așa arată familia unde tatăl este soț și preot. Valorile veșnice instituite de Creator sunt “la ele acasă” în familia unde Tatăl din Cer este respectat și onorat.

 

RUGĂCIUNE

Tată din Cer iți mutumim că Te regăsim pe Tine în chipul tatălui nostru pământesc în care am întâlnit dragostea, răbdarea, dedicarea, înțelepciunea, disciplina și dorința după sfințenie care vin din Cuvântul Tău. Te cinstim si Te lăudăm că ne-ai binecuvântat cu asemenea tați în viața noastră și Te rugăm să ne dai putere să ascultăm “în Domnul” de ei și să-i cinstim ca și cum Te-am cinsti pe Tine. Te rugăm să ne ierți pentru toate momentele când l-am necăjit pe tatăl nostru pământesc și Te-am necăjit și pe Tine. Cerem să ne atingi cu dragostea Ta ca să putem fi într-o zi împreună cu tatăl nostru pământesc și împreună cu Tine în Cerul tău. Amin.