January 2022

Domnul Dumnezeu cauta

Geneza 18:1919. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…Vali Simion – Innoirea tuturor lucrurilor

Apocalipsa 21:1-7 1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.3. Şi am auzit un glas tare care […]December 2021

Sami Crisan – De ce a fost nevoie ca Isus sa se nasca?

?Luca 2:14 14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”Mircea Filip – Betleemul mantuirii noastre

Matei 2:1-71. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”3. Când a auzit împăratul Irod acest […]Mircea Mot – Asteptand Darul nespus de mare

2 Corinteni 9:15 15. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!Evrei 1:1-3 1. În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri de multe ori şi în multe feluri, prin profeţi,2. însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]Mircea Filip – Miracolul intruparii

Luca 2:6-76. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască.7. Şi L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut. Ea L-a înfăşat şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei.Mircea Filip – Impliniri profetice

Isaia 7:14 NTR 14. De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. Mica 5:2 NTR 2. „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce […]Sami Crisan – Caci un copil ni s-a nascut

Isaia 9:6 NTR 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”Constantin Nica – Crestinul cu o atitudine multumitoare

1 Tesaloniceni 5:18 NTR 18. Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi!Mircea Mot – ABC-ul Mesei Domnului

1 Corinteni 6:20 NTR Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu!

^