March 2022

Mircea Filip – Testul nasterii din nou

1 Ioan 5:1-4
1. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4. pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.January 2022

Sami Crisan – Mai pacatuieste crestinul, daca s-a pocait?

1 Ioan 3:9-10
9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.November 2021

Mircea Filip – Credinciosul si pacatul

1 Ioan 3:4-6 NTR
4. Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
6. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.Sami Crisan – Speranta purificatoare

1 Ioan 3:1-3 NTR
1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.Victor Braica – Dragostea incomparabila a Tatalui

1 Ioan 3:1 NTR
1. Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
October 2021

Alin Calini – Esti pregatit pentru venirea Lui

1 Ioan 2:28-29 NTR
28. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.
29. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.Grady Root – Avoiding spiritual deception

1 John 2 :24-27 ESV
24 Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father.
25 And this is the promise that he made to us eternal life.
26 I write these things to you about those who are trying to deceive you.
27 But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and sis true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.Sami Crisan – Cum sa te feresti de invatatorii falsi

1 Ioan 2:18-23 NTR
18. Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
20. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui SfSami Crisan – Alege pe cine iubesti

1 Ioan 2:15-17 NTR
15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
16. Căci tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii – nu este de la Tatăl, ci este din lume.
17. Iar lumea şi pofta ei trec, însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.September 2021

Mircea Mot – Incurajare pentru familia lui Dumnezeu

1 Ioan 2:12-14 NTR
12Vă scriu, copilașilor,
pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Numelui Său.
13Vă scriu, părinților,
pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.
Vă scriu, tinerilor,
pentru că l‑ați învins pe cel rău.
14V‑am scris, copilașilor,
pentru că L‑ați cunoscut pe Tatăl.
V‑am scris, părinților,
pentru că L‑ați cunoscut pe Cel Ce este de la început.
V‑am scris, tinerilor,
pentru că sunteți tari,
iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi
și l‑ați învins pe cel rău.Mircea Filip – Umblarea in dragostea frateasca

1 Ioan 2 :9-11 NTR
9Cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său, este încă în întunecime. 10Cel care‑l iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cel care‑l urăște pe fratele său este în întunecime, umblă în întunecime și nu știe unde se duce, pentru că întunecimea i‑a orbit ochii.Mircea Filip – Cum stii ca il cunosti cu adevarat pe Cristos?

1 Ioan 2:3-6 NTR
3Prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cel ce zice: „Îl cunosc!“, dar nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. 5Însă, în cel ce păzește Cuvântul Lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns într-adevăr desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. 6Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble și el așa cum a umblat Isus.August 2021

Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie

1 Ioan 2:1-2 NTR
1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător, pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.Sami Crisan – Cum sa ai partasie cu Dumnezeu?

1 Ioan 1:8-9 NTR
8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate.Mircea Mot – Creștinismul Autentic

1 Ioan 1:1-4 NTR
1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții 2–  căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină.