Duceți-vă …

“Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”
(Marcu 16:15)

”Duceţi-vă; iată, Vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.” (Luca 10:3)

duceMeditația anterioară a prezentat invitația Domnului Isus (”Veniți”) la mântuire, slujire și răsplătire. Astăzi mesajul Mântuitorului continuă cu provocarea de a împlini misiunea pe care a lansat-o la Înălțare când le-a poruncit urmașilor Săi să pornească, spunând: ”Duceți-vă!”. După mai bine de două mii de ani decretul de cucerire a lumii pentru Christos este încă în vigoare. Într-o lume fără valori, direcție și scop este nevoie mai mult ca oricând de oameni dedicați și gata de jertfă care să continue bătălia salvării sufletelor. Dispunem de cele mai extraordinare mijloace tehnice, financiare și economice precum și de posibilități nelimitate de a călători până la marginile pământului. În Scriptură Creatorul ne pune la dispoziție  logistica completă pentru a duce la bun sfârșit lucrarea încredințată. Tot ce trebuiește este să sesizezi nevoile din jurul tău și să accepți să intri în bătălia pentru salvarea celor păcătoși de la moarte și chin veșnic. Înainte de a pleca la treabă este bine să afli câteva lucruri care o să-ți fie de folos pe drum. Iată  cum gândește Stăpânul să te trimtă în slujire:


Read more...

Veniți …

”Veniţi la Mine … ” (Matei 11:28) / “Veniţi după Mine … ” (Matei 4:19)

“Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia.” (Matei 25:34)

venitiTrăim într-o lume agitată care plutește în derivă fără direcție și scop. Suntem asaltați în fiecare secundă de informații și vești de tot felul. ”Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele” scrie bătrânul apostol pentru tânărul ucenic. (2 Tim.3:1)Chemări ispititoare ne presează mintea și gândurile. Manipularea conștiinței și spălarea creierului este la ordinea zilei. Voci din toate sferele ne solicită să dăm un răspuns la provocările acestei lumi. Aproape că nu ști  cum să procedezi și să acționezi. Cred că a sosit vremea să faci liniște în mintea și inima ta și să selectezi din multitudinea de chemări și invitații pe acelea care vin din partea lui Dumnezeu. Glasul Lui este deosebit de toate vocile lumii, iar chemarea Lui este unică și specială. Ofertele Lui nu se pot compara cu nimic din lumea aceasta. Ele vin din inima de tată a lui Dumnezeu și aduc liniște și pace, mângăiere și binecuvântări. Dar, hai să vedem la ce te cheamă Stăpânul și ce îți oferă El!


Read more...

Ce faci tu aici, Ilie?

”Ilie a intrat într-o peşteră, şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: “Ce faci tu aici, Ilie?” (1Împ.19:9)
 
ilieDupă biruința de pe Carmel Ilie o ia la sănătoasa și se ascunde de furia Izabelei. Eroul de ieri devine fugarul de azi. Vrea să fie în siguranță și se adăpostește într-o peșteră. A putut să se ascundă de  oameni dar nu și de Dumnezeu. Cel Omniprezent îl cheamă la raport și-l întreabă: Ce faci tu aici, Ilie?” (1Împ.19:9)O întrebare adresată direct și personal care-l obligă pe Ilie să facă câteva lucruri. Dar Ilie de atunci sunt eu și tu astăzi. El a fost un om ca și noi. Iar noi trecem prin aceleași situații și împărtășim aceleași experiențe. Întrebarea vine și în dreptul nostru de atâtea ori ca să ne confrunte și să ne provoace. Ce urmărește Dumnezeu când îți iasă în cale în felul acesta? Te provoacă să faci câteva lucruri:

Read more...

Valori pentru trezirea unei națiuni

”Ilie a zis atunci întregului popor: “Apropiaţi-vă de mine”! Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat.” (1Împ.18:30)

trezire
Era criză profundă în poporul lui Dumnezeu generată de neascultrea de El și de apostazie totală. Scriptura relatează că: Ahab a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.” (1Împ.16:33). Întorcând spatele lui Dumnezeu națiunea lui Israel avea să suporte consecințele. Nu mai căzuse ploaie de mai bine de trei ani și situația a devenit dezastruoasă:  Era mare foamete în Samaria.” (1Împ.18:2)Chiar dacă poporul a călcat legământul cu Dumnezeu, El nu I-a întors spatele, ci inițiază un proces de salvare ciudat. Întotdeauna tragedia spirituală aduce cu sine tragedie și suferință fizică (social-economică). Vindecarea vine mai întâi în suflet, iar după aceea vine și prosperitatea. Astăzi sub ochii noștri urmărim  tragedii și dezastre la nivel global și toate acestea se întâmplă din cauză că oamenii L-au părăsit pe Domnul. Dumnezeu însă rămâne credincios și dorește să aducă trezire și sfințire în inimile oamenilor, apoi belșug și binecuvântare în națiuni. Cum o face și de ce se folosește ca să se întâmple acest lucru? Haideți să urmărim cum s-au petrecut lucrurile în Israel și de ce a avut nevoie Dumnezeu  atunci ca să aducă izbăvire:

Read more...

Așteptând fericita noastră nădejde

”aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13)

” aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu …” (2 Petru 3:12)

nadejde
Fericita noastră nădejde reprezintă speranța și credința că într-o zi vom fi în glorie cu Fiul lui Dumnezeu și cu sfinții Lui. Atunci ea va deveni certitudine deoarece ne vom bucura cu toții de: ”arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13). Câtă pace și liniște la gândul că: ”Dincol’ de zare-i o dimineață / Mai glorioasă fără apus. / Sfârșită-i truda și-o altă viață / Am pe vecie cu-al meu Isus.” (Autor anonim). Copiii lui Dumnezeu tânjesc după acel moment și strigă ”Maranata!” ”Amin! Vino,  Domane Isuse!” Dar pentru că vremurile care le parcurgem sunt confuze, iar profeții falși sunt la mare căutare avem nevoie de busola Scripturii ca să nu rătăcim pe ultima sută de metri. Știind că: ”Ziua Domnului … va veni ca un hoţ” și că ”toate aceste lucruri au să se strice”  întrebarea care se impune de la sine este: ”ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi?” (2 Petru 3:10-11). În ce stare ar trebui să fim astfel ca nădejdea noastră să nu ne înșele? Cum ar trebui să-L așteptăm pe Domnul? Iată cum:

Read more...

Când vă adunați la Cină

”Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (1Cor.11:24,25)

 ”Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi.” (1Cor.11:28)

”Vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” (1Cor.11:26) 

adunati
Cina Domnului sau împărtășania este evenimentul pe care îl practică toți creștinii. În creștinismul  tradițional i se mai spune: cuminecare, cuminecătură, euharistie, împărtășire, împărtășit, (la catolici) sacrament, grijanie, grijire, pricestanie.” (DEX).  El a fost instituit de însuși Domnul Isus în Joia mare în camera de sus iar Apostolul Pavel după ce a primit de la Domnul instrucțiuni cu privire la Masa Domnului avea să spună: să faceţi lucrul acesta”  în mod sistematic dar și permanent: până va veni El.” (1Cor.11:26,26). De mai bine de două mii de ani există această practică, însă ea ridică o serie de întrebari foarte serioase: ”Cum ne apropiem de trupul și sângele Domnului Isus?” Care ar trebui să fie atitudinea corectă cu care ne prezentăm la Cina Domnului? Facem lucrul acesta ca și un ritual sau obicei, ca o datină, ca și o obligație relgioasă? Sau ne prezentăm la sărbatoarea jertfei Mântuitorului într-o stare sufletească specială la gândul comemorării sacrificiului suprem în locul nostru. Întrucât chiar în vremea bisericii primare au fost denaturate înțelesul și semnificația Mesei Domnului, Apostolul Pavel avea să pună rânduială în celebrarea jertfei de la Golgota în adunare. El scrie că: am primit de la Domnul ce v-am învăţat(1Cor.11:23)iar acest lucru ne obligă să luăm aminte și să respectăm ceea ce Scriptura pretinde să facem. Când vă adunați la Cină, nu uitați:

Read more...